Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag

Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag, Polar Land AB, samt inleder strategiskt samarbete inom ramen för en hållbar utveckling av logistik och infrastruktur.

Samtidigt förvärvar Polar Structure AB genom Nordic Distribution Centers AB, NDC, 120 000 kvm mark avsedd för logistikutveckling. De två affärerna omfattar sammanlagt 320 000 kvm detaljplanerad mark varav 200 000 kvm ingår i Polar Land.

Polar Structure AB, nedan ”Polar Structure” och Train Alliance Sweden AB, nedan ”Train Alliance” har under en längre tid fört samtal om möjliga samarbetsformer.

Polar Structure är ett svenskt bolag som utvecklar och långsiktigt äger infrastruktur med tydligt fokus på hållbarhet. Polar Structure har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet. Polar Structure är verksamma inom järnväg, logistik, batterilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.

Polar Structure utvecklar och äger bolag som kan bidra till den omställning världen står inför samt agerar som långsiktig ägare till den infrastruktur som kommer att krävas.

Polar Structure möjliggör omställningen genom att aktivt utveckla och finansiera dessa infrastrukturrelaterade tillgångar.

Train Alliance utvecklar infrastrukturrelaterade tillgångar i form av att projektera och förvalta kompletta järnvägsanläggningar på strategiska lägen, med visionen att alla järnvägsfordon ska kunna nyttjas maximalt samt ser behovet att ständigt sträva mot att all utveckling sker hållbart. Train Alliance har strategisk mark i Sverige motsvarande 2.000.000 kvm för utveckling av hållbar infrastruktur.

Polar Structure och Train Alliance har därför tillsammans skapat Polar Land, som indirekt genom förvärv av fastighetsägande bolag och förvärv av mark, förvärvat ett område om drygt 200 000 kvm i området Brista och Krogsta i Sigtuna kommun. Genom det gemensamt ägda bolaget Polar Land ökar Train Alliance sin ägarandel av fastigheterna i området från ca 45% till 49% emedan Polar Structure äger resterande 51%.

”Vi har under lång tid följt Train Alliance och jag är imponerad över den kunskap bolaget besitter när det kommer till utveckling av svensk järnvägsinfrastruktur. Vi har varit ägare i Train Alliance i många år och jag är övertygad om att vi i och med Polar Land kommer lägga grunden till ett nära samarbete med Train Alliance som kommer skapa förutsättningar för fler samarbeten inom såväl logistik som infrastruktur i sidosystemen.

Klimatomställningen kräver samarbete och viljan att förändra på riktigt. Kan vi öka transporter på järnväg som i sig är positivt klimatpåverkande, då tågets klimatpåverkan är betydligt lägre än traditionella vägtransporter idag, i kombination med fokus på digitalisering och hållbar energi så uppnår vi många positiva effekter samtidigt. Polar Structure har en klar vision om att bidra till omställningen genom att koppla ihop och på ett klokt sätt nyttja olika tekniska lösningar med hållbar energi och mätbarhet. Jag är övertygad om att företag kommer se det som en konkurrensfördel vid nya etableringar.

Vi har tydliga ambitioner att transporter från vårt framtida logistikområde dessutom skall ske via eldrivna fordon vilket gör att vi kommer bygga storskalig snabbladdningsinfrastruktur som med hjälp av lokalproducerad el och batterilagring skapar ett robust och resurseffektivt system. I och med det skall vi i möjligaste mån inte belasta det hårt ansträngda elnätet mer än nödvändigt samtidigt som vi bidrar till att möjliggöra elektrifiering av fordonsflottorna, säger Tobias Emanuelsson, VD Polar Structure AB.

I och med den nu lagakraftvunna detaljplanen kommer Polar Land börja sondera marknaden för etableringar. Målsättningen är att under 2022 påbörja en eller flera etableringar.

Den inom Polar Land ägda marken förväntas vara fullt utvecklad i slutet av 2026.

Bolagets intention är att söka ytterligare markförvärv i såväl Sverige som i Norden och Europa.

”Samarbetet med Polar Structure är mycket fördelaktigt för Train Alliance på flera sätt, dels ökar vi vårt markägande i Sigtuna-området procentuellt sett, samtidigt frigör vi en del av vårt kapital vilket ger förbättrad likviditet. Vår verksamhet renodlas och vi kan fokusera mer på vår utveckling av järnvägsanläggningar. Ökat fokus och förbättrad likviditet ger möjlighet att driva fler projekt samtidigt. Utöver mer kunskap och skapande av hållbara energilösningar får vi med Polar Structure en samarbetspartner som kan utveckla de delar av markområdet som inte behövs för våra järnvägsanläggningar och jag är övertygad om att vi tillsammans ökar möjligheterna till att utveckla markområdet på bästa sätt”, säger Otto Persson, Styrelseordförande Train Alliance Sweden AB

Alla nyheter

Relaterade ämnen

ADS-TEC Energy GmbH Enters into Joint Venture with Polar Structure AB

Nürtingen, Germany, and Stockholm, Sweden – October 25, 2021 – ADS-TEC Energy GmbH (“ADS-TEC Energy” or “the Company”), a global leader in battery-buf...

Läs mer

Polar Structure investerar i Save-by-Solar och startar samtidigt ett bolag med fokus på PPA och effektbalansering

Polar Structure har idag investerat i solcellsföretaget Save-by-Solar och i samband med detta startat ett gemensamägt bolag med syfte att tillsammans...

Läs mer

Polar Structure, Enequi och Train Alliance förstärker det svenska elnätet från Hallsberg

Polar Structures tågservicehall i Hallsberg, med Train Alliance som hyresgäst, blir samverkansprojektets första kommersiella fastighet att utrustas me...

Läs mer

Prenumerera på utskick

 

Vill du få de senaste nyheterna från Polar Structure? Registrera dig här och få notiser direkt från vår Cision News-sida.

Läs mer om hur Cision behandlar personlig information här.