En ansvarsfull och långsiktig samhällsaktör

Vår vision är att vara den givna partnern för att skapa och utveckla framtidens hållbara infrastruktur

Det finns ett betydande behov av investeringar inom infrastruktur för att möjliggöra en mer energieffektiv och hållbar framtid. För att nå dit behöver privata och offentliga aktörer få en ökad förståelse för varandra och hitta nya sätt att samarbeta. Hur bygger vi långsiktiga samarbeten och relationer där vi tillsammans skapar en mer hållbar framtid?

Vi på Polar Structure vill ta oss an den utmaningen och göra skillnad.

Vi erbjuder infrastruktur ’As-a-Service’

som ett sätt att hjälpa våra kunder att ställa om

Vi har ett helhetsperspektiv när vi gör investeringar, vilket innebär att vi väljer investeringar utifrån hur de tillför värde och bidrar till den omställning vi vill vara med och skapa.

Våra fokusområden är hållbara transporter, grön energi och digitala lösningar där vi möjliggör omställning av hamnar, järnväg, logistik, mark, laddinfrastruktur, energi och digitala lösningar. Genom att adressera olika utmaningar inom infrastruktur, såsom det bristande underhållet av järnvägen eller effekt- och distributionsproblematiken i elnätet, så möjliggör vi en hållbar omställning av samhället.

Vi är grundare och majoritetsägare av nya företag som utvecklar och äger motståndskraftig och hållbar infrastruktur. Vi gör också investeringar i spetsteknikföretag som har en affär och kunskap som kan bidra till att accelerera infrastrukturutvecklingen. Stort fokus ligger på digitalisering och konnektivitet av våra tillgångar och vi ser det som ett sätt att driva resurseffektivitet och hållbarhet genom vår portfölj. Möjligheterna är stora eftersom infrastruktursektorn historiskt sett har haft en väldigt låg grad av digitalisering.

Vi har en ansvarsfull och evig ägarstruktur som möjliggör omställningen, både för den privata och den offentliga sektorn. Vi gör detta genom att erbjuda infrastruktur ’As-a-Service’.

Vår mission

Vi utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett mer motståndskraftigt och hållbart samhälle. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon.

En strategi som skapar långsiktigt värde

Vi utmärker oss genom att kombinera innovation och entreprenörskap med en långsiktig och ansvarsfull ägarmodell. Vi har byggt en kompetent organisation och en unik position som ger oss möjlighet att skapa storskaliga förändringsprojekt.

Vi är villiga att ta utvecklingsrisk i ett tidigt skede och vi tror att ett stort fokus på genomförande är avgörande. Vi säkerställer detta genom vårt Center of Excellence, vilket är ett centralt team som fokuserar på kunskapsöverföring och affärsutveckling för hela portföljen.

Vår historia

”Karim och jag grundade Polar Structure 2019 med målet att utmana hela sektorn och påskynda den hållbara omställningen. Men mitt intresse för infrastruktur och speciellt för järnvägssektorn började redan 2009. Jag såg hur järnvägen förbättrade människors liv och resande och hur transporter och logistik kunde bli alltmer effektiva.

Mina år i fastighetsbranschen har lärt mig att förändring är både konstant och möjlig. Vi kan inte längre vända ryggen åt våra gemensamma globala utmaningar. Hela tanken bakom Polar Structure är att på ett ansvarsfullt sätt driva den förändring som krävs.”

Tobias Emanuelsson, grundare och vd

Varför samarbeta med oss?

Vi bygger långsiktiga relationer med beslutsfattare och politiker inom offentlig sektor på lokal, regional och nationell nivå. Vi förstår de betydande utmaningar som de står inför. Vi samarbetar också med innovativa företag inom infrastruktursektorn. Vi hjälper dem att skapa nya affärsmöjligheter och låter deras lösningar bli en del av ett större ekosystem.

Stat, kommun och region

  • Säkerställ fortsatt rådighet
  • Accelerera den fortsatta omställningen och frigör kapital för andra investeringar
  • Ingå ett partnerskap med en långsiktig och ansvarsfull partner med fokus på hållbarhet och innovation

Privata företag

  • Frigör kapital för företagets kärnverksamhet
  • Samarbeta med en stark finansiär, investerare och tillväxtpartner med korta beslutsvägar
  • Bli en del av ett större ekosystem och investeringsplattform

Investerare (Privata / institutionella)

  • Få möjlighet att investera på en marknad som tidigare varit stängd för privat kapital
  • Få tillgång till en långsiktig investering med hög riskjusterad avkastning
  • Få möjlighet till att bidra till en hållbar omställning

Team

Grundare av Randviken Fastigheter AB samt Vault Investment Partners AB. Tidigare medgrundare av Scandinavian Property Group. Långtgående och bred erfarenhet från fastighetsinvesteringar och projektutveckling. Styrelseledamot för börsnoterade HEBA.

förnamn @ polarstructure.se

Har erfarenhet från hållbara investeringar sedan 2014. Har haft tidigare roller som CFO för Norrsken Foundation, CFO för Reach for Change samt managementkonsult på Capgemini Consulting. Styrelseledamot i Enequi AB.

förnamn @ polarstructure.se

Grundare av Polar Structure AB, Randviken Fastigheter AB samt Vault Investment Partners AB. Tidigare grundat Hemfosa Fastigheter AB (publ) där Karim även var chefjurist samt finanschef. Tidigare verksam ca 12 år på advokatbyråer bl.a. Vinge KB samt AJB Bergh Advokatbyrå vilken 2007 gick ihop med den engelska advokatfirman Ashurst LLP. Karim var delägare och verkställande direktör på såväl AJB som Ashurst.

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare ekonomichef på Veolia Nordic AB. Veolia Nordic AB är verksamt inom fyra affärsområden; återvinnings-, vatten-, energi- och stödtjänster för industrin. Innan dess var Sofie auktoriserad revisor på PwC.

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare McKinsey-partner med betydande erfarenhet från hållbara investeringar och värdeskapande program. Utvecklade McKinseys globala 'full potential' koncept för investerarägda portföljbolag. Var en av de ansvariga för McKinseys erbjudande mot investerarägda portföljbolag i EMEA och USA.

rnamn@polarstructure.se

Tidigare erfarenhet inom marknadskommunikation för Randviken och Intacta med fokus på att implementera och utveckla kommunikationsstrategier och aktivering för olika målgrupper och kanaler.

förnamn @ polarstructure.se

Lång erfarenhet från industrisektorn inom internationell affärsutveckling och investeringar. Fokus på energisektorn och tillverkningsindustrin. Tidigare erfarenhet från t.ex. investmentbolaget Storskogen, Permobil och ABB. Tidigare styrelseledamot i flera industriföretag.

rnamn.efternamn@polarstructure.se

Josef har erfarenhet av finansiell rapportering och ekonomisk rådgivning från en rad olika affärsverksamheter såsom fastigheter och teknologi.

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare CFO på Novax AB inom Axel Johnson-koncernen. Innan det cirka 10års erfarenhet från Kinneviksgruppen inom bland annat corporate finance, investeringar och treasury på MTG, Qliro Group, Millicom samt Kinnevik AB.

förnamn @ polarstructure.se

20+ års erfarenhet av affärsutveckling, huvudsakligen inom fastighetssektorn men även inom energi och infrastruktur. Tidigare erfarenhet inkluderar Newsec, Cushman & Wakefield, Fasticon, Alecta och Boston Consulting Group.

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare auktoriserad skatterådgivare på PwC med erfarenhet av skatt- och affärsjuridik kopplat till företag i flertalet branscher, bland annat fastigheter. Även arbetat med rådgivning till olika aktörer inom socialt entreprenörskap och filantropi.

förnamn @ polarstructure.se

Lång erfarenhet av internationellt arbete inom kommunikation, public relations, strategi och affärsutveckling. Tidigare ansvarig för erbjudande inom public relations och strategi på kommunikationskoncernen Miltton.

förnamn @ polarstructure.se

Erfarenhet av affärsutveckling samt investeringar, både som köpare och rådgivare. Tidigare anställningar inkluderar Boston Consulting Group, Fidelio Capital och PDL United. Gustav var medlem i BCG:s investeringsfirmaavdelning och har genomfört flera projekt relaterade till hållbarhet.

förnamn @ polarstructure.se

Lång erfarenhet inom servicesektorn och office management, senast från FinTech-branschen. Ansvarar för kontorsmiljön samt planering och genomförande av de möten och evenemang som Polar Structure arrangerar. Assistent till vice vd, Robin Ivroth.

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare vd för Fortum i Sverige och del av Fortums Management Team. Dessförinnan hade Per flera ledande befattningar inom Fortum-koncernen med ansvar för bl.a. energihandel, företagsstrategi, förvärv samt forskning och utveckling.

förnamn @ polarstructure.se