Hållbara transporter


Investeringsområden

•  Tågdepåer och bangårdar
•   Växlar
•   Logistikutveckling
•   Kombinationsterminaler
•   Transporthubbar

Hållbara transporter

Vi investerar holistiskt för att bidra till omställningen av samhällsviktiga transportflöden, från hamn till slutkund, i syfte att göra dessa hållbara och mer effektiva. Vi tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer, där Polar Structure bidrar med kompetens, kunskap och kapital i flera delar av värdekedjan.

Järnväg
Utfasningen av fossila bränslen inom transportsektorn är avgörande för en omställning till nettonollutsläpp av växthusgaser. Inrikestransporter står för cirka 20 procent av EU:s totala utsläpp där bilar, lastbilar och bussar står för inte mindre än cirka 95 procent av dessa utsläpp. Järnvägsnätet spelar därför en avgörande roll i övergången till ett mer hållbart samhälle. Investeringar i järnvägsinfrastruktur har historiskt sett varit bristfälliga men järnvägen har på senare tid blivit ett av EU:s och Sveriges högst prioriterade områden.

Vi har grundat Nordic Rail Estate för att möjliggöra en ökad användning av järnvägsnätet, både för persontrafik och godstransporter. Genom att utveckla och äga moderna järnvägsanläggningar i strategiska lägen kan vi lösa problemet med bristen på tågundehållsdepåer och omlastningscentraler för järnvägssektorn.

Logistik
Välfungerande leverantörskedjor har aldrig varit viktigare – logistiksektorn spelar en allt viktigare roll i städernas och samhällets ekonomi. En hållbar och effektiv logistiksektor är till stor del beroende av välfungerande infrastruktur såsom järnväg, hamnar och lagerhållning.

Vi har grundat Nordic Distribution Center som utvecklar och förvaltar moderna och hållbara logistikanläggningar i strategiska lägen. På så sätt möjliggör vi en sömlös övergång mellan järnvägstransporter och utsläppsfri sista-milen-logistik till städerna.

Laddinfrastruktur
Ett elektrifierat transportnät mellan hamn, järnväg och industristäder är en historisk möjlighet att kunna minska utsläpp och sänka kostnader. Utvecklingen av en robust laddinfrastruktur för tunga elektriska transporter är avgörande för att klara omställningen, hela vägen från hamn till slutkund.

Polar Structure har grundat bolaget Polar Charge som tillsammans med Einride kommer utgöra en viktig del av denna värdekedja genom att bygga laddstationer för tunga elektriska transporter, såväl i Sverige som globalt.

Mark
Vi har grundat Polar Land som, tillsammans med Train Alliance, köper och äger strategiskt belägen mark och som förser andra portföljbolag med byggklar mark för utveckling av infrastrukturtillgångar och sista milen-logistik.


Hållbara transporter i praktiken

Einride och Polar Structure satsar på laddinfrastruktur för tunga elektriska transporter

Einride och Polar Structure genomför en storsatsning på laddinfrastruktur för tunga elektriska transporter. Polar Structure kommer att utgöra en viktig del av värdekedjan genom att bygga laddstationer, så kallade Einride Stations, på uppemot femton orter i Sverige under 2023, och 100 stationer globalt inom 3 år där även USA ingår. 

– För att kunna hjälpa våra kunder i omställningen till elektriska transporter, lägre kostnader och koldioxidavtryck krävs utöver mjukvara även ett nät av laddstationer. Vår modell för laddinfrastruktur kommer att ge oss möjlighet att leverera våra tjänster i större volym och snabbare takt. Vi är glada att kunna göra den här storsatsningen tillsammans med Polar Structure som har stor kunskap inom såväl infrastruktur som finansiering, säger Christofer Laurell, Senior Vice President, Research & Public Affairs på Einride.

Första stationen öppnar i januari i Rosersberg, i norra Stockholm, för kunder som Apotea, Bring och Lidl. Därefter väntar stationer i bland annat Hallsberg, Markaryd och Ljungby. När infrastrukturen står klar blir Sverige först ut med ett fullt elektrifierat transportnät mellan hamnar, järnvägar och industristäder. Utbyggnaden av Einride Stations sammanför Einrides förmåga att designa, utveckla och drifta laddinfrastruktur för elektriska och autonoma fordon med Polar Structures starka kompetens inom infrastrukturlösningar och finansiering.

– Elektrifieringen är en historisk möjlighet för att bygga hållbar infrastruktur och ordentligt minska utsläppen. Här får även svenska kommuner möjlighet att ta en aktiv roll i det nya transportsystemet och dra nytta av den nya infrastrukturen. Vi på Polar Structure vill bidra med vår kompetens inom utveckling, finansiering och mark, säger Tobias Emanuelsson, VD för Polar Structure.

Läs mer om vår gemensamma satsning med Einride här.

 

Investeringsområden

  • Laddningsinfrastruktur för elfordon
  • Energilagringssystem
  • Stödtjänster (effekt/kapacitet)
  • Förnybar energi
  • Fjärrvärme och kylning
  • Energihanteringssystem

Grön energi

Energisektorn är en av de sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen av växthusgaser i Europa, och därmed också en av de sektorer som har störst potential att minska utsläppen. För att detta ska kunna ske behövs en fortsatt utbyggnad av grön elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och ett förstärkt överföringssystem med smarta elnät och energilagringssystem.

Läs mer

Investeringsområden

•   LoRaWAN-nätverk över hela Europa
•   Fastighetsnätverk
•   Open Access 5G
•   Fiber

Digitala lösningar

Digitalisering och uppkoppling spelar en avgörande roll för att möjliggöra en grön övergång i samhället. Den underliggande infrastrukturen är idag ett av EU:s högst prioriterade områden där vi arbetar för att kunna ställa om till en modern, hållbar och uppkopplad utveckling av infrastrukturtillgångar såsom vatten och fastigheter.

Läs mer