Pionjärer inom de områden vi investerar i

Polar Structures ekosystem

Vi investerar i infrastrukturtillgångar och företag som kan vara en del av den helhet som vi vill skapa. Vi är majoritetsägare i de företag som vi har grundat, men vi gör även minoritetsinvesteringar i företag som har en affär och kunskap som bidrar till vår portfölj.


Grundat av Polar

Utvecklar och äger moderna tågunderhållsanläggningar på strategiska lägen som säkerställer morgondagens järnvägsunderhåll

Utvecklar och äger moderna logistikanläggningar i nära anslutning till andra portföljbolags tillgångar

Äger strategiskt belägen mark och förser andra portföljbolag med byggklar mark för infrastrukturtillgångar

Investerar i hållbara energilösningar och förser andra portföljbolag med ett grönt energisystem ”As-a-service”

Läs mer

En nationell effektoperatör som erbjuder innovativa och cirkulära lösningar för effektförsörjning, balansering och stödtjänster.

Läs mer

Bygger ett nationellt nät för LoRaWAN för IoT och ger fastighetsägare en möjlighet att digitalisera sina fastigheter

Investeringar med en innovativ och hållbar affärsidé som skapar mervärde för hela portföljen


Övriga investeringar

Anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med egen strategisk mark

Läs mer

Ledande europeisk IoT-operatör baserad på LoRaWAN-teknologi

Läs mer

Batterilagringslösningar och ultrasnabba laddningssystem för elfordon

Läs mer

Kompletta lösningar för förnybar energi genom solpaneler

Läs mer

Lösningar för energilagring, elinstallation och industriell automation

Läs mer

Ledande energiteknikföretag för optimering av energidistribution

Läs mer

Nyheter

ÅTERPUBLICERAT: Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark

Netmores nätbolag European Connectivity Networks, som samägs med Polar Structure, inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark. Målsättningen är att erbjuda...

Läs mer

ÅTERPUBLICERAT: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar fastigheter i Borås och Kalmar till sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 233 mkr

ÅTERPUBLICERAT: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar fastigheten Grönfinken 1 i Borås innehållande studentlägenheter samt dagli...

Läs mer

ÅTERPUBLICERAT: Netmores nätbolag ECN förvärvar spanska LoRaWAN-operatören Redexia

ÅTERPUBLICERAT: Netmores nätbolag European Connectivity Networks (ECN), som samägs med infrastrukturbolaget Polar Structure, förvärvar den spanska LoR...

Läs mer