Pionjärer inom de områden vi investerar i

Polar Structures ekosystem

Vi investerar i infrastrukturtillgångar och företag som kan bidra till den helhet vi vill skapa. Vi är grundare och majoritetsägare av nya företag som utvecklar och äger motståndskraftig och hållbar infrastruktur. Vi gör också investeringar i spetsteknikföretag som har en affär och kunskap som kan bidra till att accelerera infrastrukturutvecklingen.


Grundat av Polar

Vi är grundare och majoritetsägare av nya företag som utvecklar och äger motståndskraftig och hållbar infrastruktur. Värdeskapande och affärsbyggande sker i våra tre plattformar som består av skickliga experter med omfattande branschförmågor och kunskap.

Sustainable Transport

Utvecklar och äger moderna tågunderhållsanläggningar på strategiska lägen som säkerställer morgondagens järnvägsunderhåll

Utvecklar och äger moderna logistikanläggningar i nära anslutning till andra portföljbolags tillgångar

Äger strategiskt belägen mark och förser andra portföljbolag med byggklar mark för infrastrukturtillgångar

Green Energy

En nationell effektoperatör som erbjuder innovativa och cirkulära lösningar för effektförsörjning, balansering och stödtjänster.

Digital Solutions

Bygger ett nationellt nät för LoRaWAN för IoT och ger fastighetsägare en möjlighet att digitalisera sina fastigheter


Övriga investeringar

Vi gör också investeringar i spetsteknikföretag som har en affär och kunskap som kan bidra till att accelerera infrastrukturutvecklingen. Strategiska JVs och teknikförvärv gör att vi kan skapa unika infrastrukturtillgångar.

Teknikföretag som bygger transportindustrins framtid.

Anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med egen strategisk mark

Ledande europeisk IoT-operatör baserad på LoRaWAN-teknologi

Kompletta lösningar för förnybar energi genom solpaneler

Lösningar för energilagring, elinstallation och industriell automation

Ledande energiteknikföretag för optimering av energidistribution

En av Sveriges ledande tillverkare av kopplingsutrustning till industri, VA och offentlig verksamhet

Industriellt techbolag som utvecklar CO2-fri cement

Nyheter

Polar Structure bygger en av Nordens största batteriparker i Boden

På Boden Industrial Park kommer en av Nordens största batteriparker att byggas tack vare ett samarbete mellan Bodens Energi AB (lokal nätägare), Vatte...

Läs mer

Bygger för framtiden: Polar Structure främjar klimatneutral infrastruktur med Cemvision

Uppskattningsvis 75 procent av all global infrastruktur som behövs till år 2050 återstår att bygga. Vi på Polar Structure är därför glada att kunna fö...

Läs mer

Polar Structure i samarbete för att lyfta Sydostlänkens möjligheter

Ett samarbete med fokus på etablering längs Sydostlänken Den 21 februari undertecknades en avsiktsförklaring mellan de medverkande kommunernas repres...

Läs mer