Pionjärer inom de områden vi investerar i

Polar Structures ekosystem

Vi investerar i infrastrukturtillgångar och företag som kan bidra till den helhet vi vill skapa. Vi är grundare och majoritetsägare av nya företag som utvecklar och äger motståndskraftig och hållbar infrastruktur. Vi gör också investeringar i spetsteknikföretag som har en affär och kunskap som kan bidra till att accelerera infrastrukturutvecklingen.


Grundat av Polar

Utvecklar och äger moderna tågunderhållsanläggningar på strategiska lägen som säkerställer morgondagens järnvägsunderhåll

Utvecklar och äger moderna logistikanläggningar i nära anslutning till andra portföljbolags tillgångar

Äger strategiskt belägen mark och förser andra portföljbolag med byggklar mark för infrastrukturtillgångar

Investerar i hållbara energilösningar och förser andra portföljbolag med ett grönt energisystem ”As-a-service”

Läs mer

En nationell effektoperatör som erbjuder innovativa och cirkulära lösningar för effektförsörjning, balansering och stödtjänster.

Läs mer

Bygger ett nationellt nät för LoRaWAN för IoT och ger fastighetsägare en möjlighet att digitalisera sina fastigheter

Investeringar med en innovativ och hållbar affärsidé som skapar mervärde för hela portföljen


Övriga investeringar

Teknikföretag som bygger transportindustrins framtid.

Läs mer

Anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med egen strategisk mark

Läs mer

Ledande europeisk IoT-operatör baserad på LoRaWAN-teknologi

Läs mer

Batterilagringslösningar och ultrasnabba laddningssystem för elfordon

Läs mer

Kompletta lösningar för förnybar energi genom solpaneler

Läs mer

Lösningar för energilagring, elinstallation och industriell automation

Läs mer

Ledande energiteknikföretag för optimering av energidistribution

Läs mer

En av Sveriges ledande tillverkare av kopplingsutrustning till industri, VA och offentlig verksamhet

Läs mer

Industriellt techbolag som utvecklar CO2-fri cement

Läs mer

Nyheter

Stort kliv framåt för utvecklingen av nya Business Center Trelleborg

Trelleborg 16 maj 2023  Det planerade Business Center Trelleborg tar nu ett stort steg närmare förverkligande. Ett markanvisningsavtal har slutits me...

Läs mer

Plexigrid tar in 45 miljoner i nytt kapital för att effektivisera elnät

Stockholm, 18 april, 2023 Mjukvarubolaget Plexigrid stänger sin andra investeringsrunda och tar in 45 miljoner i nytt kapital. Bland investerarna fin...

Läs mer

Netmore etablerar LoRaWAN i Polen

28 mars 2023, ECN, som samägs av Netmore och Netmores huvudägare Polar Structure, startar ett joint venture-bolag med polska LoRaWAN-aktören Netemer...

Läs mer