Industriellt techbolag som utvecklar CO2-fri cement

Investeringsdatum: Q3 2022
Sektor: Järnväg och Logistik
Noterad: Nej

CemVision är ett svenskt industriellt techbolag som sedan 2020 utvecklar CO2-fri cement. Sedan starten har man knutit till sig partners inom industrin, ledande forskare inom cement samt expertis inom hållbarhet och digitalisering som jobbar med att lansera bolagets första produkt. Den bygger på en teknik där man återvinner och förädlar restprodukter från annan industri för att ersätta fossil kalksten som står för ca 60% av CO2-utsläppen i traditionell cementproduktion. Resterande 40% kommer från de bränslen som traditionell produktionen behöver, primärt sopor och kol, som med CemVisions teknik i stället kan ersättas av fossilfri energi. Lösningen har potential att reducera koldioxidutsläpp från cementindustrin med upp till 1 gigaton per år.

cemvision.tech