Infrastruktur som gör skillnad

Det som är viktigt för dig och samhället i stort, det är viktigt för oss på Polar Structure. Vi utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett uthålligt och hållbart samhälle. Det är en del av vårt DNA att vara en innovativ, ansvarsfull och långsiktig partner. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon.


En ansvarsfull och långsiktig

infrastrukturpartner

Det finns ett betydande behov av investeringar inom infrastruktur för att möjliggöra en mer energieffektiv och hållbar framtid. Cirka 50% av investeringarna för att göra våra städer och samhällen klimatneutrala är inom infrastruktur. Polar Structure erbjuder, både privat och offentlig sektor, ett sätt att utveckla, förvalta och finansiera nödvändiga investeringar för att accelerera denna utveckling.

Polar Structure investerar holistiskt för att bidra till omställningen av städer och samhällen – till exempel infrastruktur från hamn till slutkund eller uppkopplade städer – i syfte att göra dessa hållbara och mer effektiva. Vi tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer, där Polar Structure bidrar med kompetens, kunskap och kapital. Vi kallar det ”Infrastruktur som en tjänst”.

Läs mer

Ett ekosystem av hållbara lösningar

Vi har ett helhetsperspektiv när vi gör investeringar, vilket innebär att vi väljer investeringar utifrån hur de tillför värde och bidrar till den omställning vi vill vara med och skapa.

Våra fokusområden är hållbara transporter, grön energi och digitala lösningar där vi möjliggör omställning av hamnar, järnväg, logistik, mark, laddinfrastruktur, energi och digitala lösningar. Genom att adressera olika utmaningar inom infrastruktur, såsom det bristande underhållet av järnvägen eller effekt- och distributionsproblematiken i elnätet, så möjliggör vi en hållbar omställning av samhället.

Vi är grundare och majoritetsägare av nya företag som utvecklar och äger motståndskraftig och hållbar infrastruktur. Vi gör också investeringar i spetsteknikföretag som har en affär och kunskap som kan bidra till att accelerera infrastrukturutvecklingen. Vi har en ansvarsfull och evig ägarstruktur som möjliggör omställningen, både för den privata och den offentliga sektorn.

Investeringsområden

•   Hamnar
•   Tågdepåer och bangårdar
•   Växlar
•   Logistikutveckling
•   Kombinationsterminaler
•   Transporthubbar

 

Hållbara transporter

Vi investerar holistiskt för att bidra till omställningen av samhällsviktiga transportflöden, från hamn till slutkund, i syfte att göra dessa hållbara och mer effektiva. Vi tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer. Polar Structure bidrar med kompetens, kunskap och kapital i flera delar av värdekedjan.

Läs mer

Investeringsområden

  • Laddningsinfrastruktur för elfordon
  • Energilagringssystem
  • Stödtjänster (effekt/kapacitet)
  • Förnybar energi
  • Fjärrvärme och kylning
  • Energihanteringssystem

Grön energi

Energisektorn är en av de sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen av växthusgaser i Europa, och därmed också en av de sektorer som har störst potential att minska utsläppen. För att detta ska kunna ske behövs en fortsatt utbyggnad av grön elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och ett förstärkt överföringssystem med smarta elnät och energilagringssystem.

Läs mer

Investeringsområden

•   LoRaWAN-nätverk över hela Europa
•   Fastighetsnätverk
•   Open Access 5G
•   Fiber

Digitala lösningar

Digitalisering och uppkoppling spelar en avgörande roll för att möjliggöra en grön övergång i samhället. Den underliggande infrastrukturen är idag ett av EU:s högst prioriterade områden där vi arbetar för att kunna ställa om till en modern, hållbar och uppkopplad utveckling av infrastrukturtillgångar såsom vatten och fastigheter.

Läs mer

Mot nettonoll utsläpp för infrastrukturtillgångar

Vi vill ligga i framkant och bana väg för hela infrastruktursektorn för att uppnå minskade utsläpp och begränsa klimatpåverkan. För att kunna göra det krävs en god förståelse för hållbarhetsaspekterna genom hela värdekedjan och en genomarbetad strategi för utsläppsminskningar. Läs mer om vår hållbarhetsambition och hur vi använder vår position inom digitala lösningar för att driva hållbarhet i vår portfölj.

 

Läs mer

Vi donerar en del av vår årliga vinst

Polar Structure Initiative Foundation är en stiftelse som främjar samhället och infrastruktursektorn bortom vad Polar Structure som en kommersiell aktör kan göra. Stiftelsen är både en ängelinvesterare och en ideell katatalysor som driver frågor kopplat till framtidens infrastruktur. Polar Structure donerar en del av sin årliga vinst till stiftelsen.

Läs mer

Nyheter

Smarta vattenmätare för en säker och hållbar vattenförsörjning

Världen står inför komplexa miljömässiga och infrastrukturella utmaningar, och behovet av smarta och hållbara lösningar blir alltmer akut. Ett viktigt…

Läs mer

Polar Structure bygger en av Nordens största batteriparker i Boden

På Boden Industrial Park kommer en av Nordens största batteriparker att byggas tack vare ett samarbete mellan Bodens Energi AB (lokal nätägare), Vatte…

Läs mer

Bygger för framtiden: Polar Structure främjar klimatneutral infrastruktur med Cemvision

Uppskattningsvis 75 procent av all global infrastruktur som behövs till år 2050 återstår att bygga. Vi på Polar Structure är därför glada att kunna fö…

Läs mer