Infrastructure that matters

Det som är viktigt för dig och samhället i stort, det är viktigt för oss på Polar Structure. Vi utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett uthålligt och hållbart samhälle. Det är en del av vårt DNA att vara en innovativ, ansvarsfull och långsiktig partner. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon.


En ansvarsfull och långsiktig

infrastrukturpartner

Det finns ett betydande behov av investeringar inom infrastruktur för att möjliggöra en mer energieffektiv och hållbar framtid. Polar Structure erbjuder, både privat och offentlig sektor, ett sätt att utveckla, förvalta och finansiera nödvändiga investeringar i infrastruktur.

Vi kallar det infrastruktur ’As-a-Service’.

Läs mer

Ett ekosystem av hållbara lösningar

Vi har ett helhetsperspektiv när vi gör investeringar, vilket innebär att vi vill skapa ett ekosystem av olika lösningar som tillsammans driver omställningen. Genom att adressera olika utmaningar inom infrastruktur, såsom det bristande underhållet av järnvägen eller effekt- och distributionsproblematiken i elnätet, så möjliggör vi stor förändring på många plan.

Mot nettonoll utsläpp för infrastrukturtillgångar

Vi vill ligga i framkant och bana väg för hela infrastruktursektorn för att uppnå minskade utsläpp och begränsa klimatpåverkan. För att kunna göra det krävs en god förståelse för hållbarhetsaspekterna genom hela värdekedjan och en genomarbetad strategi för utsläppsminskningar. Läs mer om vår hållbarhetsambition och hur vi använder vår position inom digitala lösningar för att driva hållbarhet i vår portfölj.

 

Läs mer

Vi donerar en del av vår årliga vinst

Polar Structure Initiative Foundation är en stiftelse som främjar samhället och infrastruktursektorn bortom vad Polar Structure kan göra som en kommersiell aktör. Organisationen ger ekonomiskt stöd till initiativ som adresserar aktuella utmaningar inom infrastruktursektorn.

Läs mer

Nyheter

Polar Structure and GenZ EV Solutions announce ultra-fast EV charging network partnership in the United States

Miami, Florida – Swedish infrastructure company Polar Structure AB (‘Polar Structure’) announced today it is expanding into the public EV charging spa…

Läs mer

Polar Structure anställer Filip Enocson som Strategic Communications Director

Filip kommer senast från kommunikationskoncernen Miltton där han var ansvarig för byråns erbjudande inom public relations och strategi, samt flera av…

Läs mer

Einride och Polar Structure storsatsar på laddinfrastruktur

17 januari, 2023 – Einride och Polar Structure presenterar en storsatsning på laddinfrastruktur för tunga elektriska transporter. Polar Structure komm…

Läs mer