Infrastruktur som gör skillnad

Det som är viktigt för dig och samhället i stort, det är viktigt för oss på Polar Structure. Vi utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett uthålligt och hållbart samhälle. Det är en del av vårt DNA att vara en innovativ, ansvarsfull och långsiktig partner. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon.


En ansvarsfull och långsiktig

infrastrukturpartner

Det finns ett betydande behov av investeringar inom infrastruktur för att möjliggöra en mer energieffektiv och hållbar framtid. Cirka 50% av investeringarna för att göra våra städer och samhällen klimatneutrala är inom infrastruktur. Polar Structure erbjuder, både privat och offentlig sektor, ett sätt att utveckla, förvalta och finansiera nödvändiga investeringar för att accelerera denna utveckling.

Polar Structure investerar holistiskt för att bidra till omställningen av städer och samhällen – till exempel infrastruktur från hamn till slutkund eller uppkopplade städer – i syfte att göra dessa hållbara och mer effektiva. Vi tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer, där Polar Structure bidrar med kompetens, kunskap och kapital. Vi kallar det ”Infrastruktur som en tjänst”.

Läs mer

Ett ekosystem av hållbara lösningar

Vi har ett helhetsperspektiv när vi gör investeringar, vilket innebär att vi väljer investeringar utifrån hur de tillför värde och bidrar till den omställning vi vill vara med och skapa.

Våra fokusområden är hållbara transporter, grön energi och digitala lösningar där vi möjliggör omställning av hamnar, järnväg, logistik, mark, laddinfrastruktur, energi och digitala lösningar. Genom att adressera olika utmaningar inom infrastruktur, såsom det bristande underhållet av järnvägen eller effekt- och distributionsproblematiken i elnätet, så möjliggör vi en hållbar omställning av samhället.

Vi är grundare och majoritetsägare av nya företag som utvecklar och äger motståndskraftig och hållbar infrastruktur. Vi gör också investeringar i spetsteknikföretag som har en affär och kunskap som kan bidra till att accelerera infrastrukturutvecklingen. Vi har en ansvarsfull och evig ägarstruktur som möjliggör omställningen, både för den privata och den offentliga sektorn.

Investeringsområden

•   Hamnar
•   Tågdepåer och bangårdar
•   Växlar
•   Logistikutveckling
•   Kombinationsterminaler
•   Transporthubbar

 

Hållbara transporter

Vi investerar holistiskt för att bidra till omställningen av samhällsviktiga transportflöden, från hamn till slutkund, i syfte att göra dessa hållbara och mer effektiva. Vi tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer. Polar Structure bidrar med kompetens, kunskap och kapital i flera delar av värdekedjan.

Läs mer

Investeringsområden

  • Laddningsinfrastruktur för elfordon
  • Energilagringssystem
  • Stödtjänster (effekt/kapacitet)
  • Förnybar energi
  • Fjärrvärme och kylning
  • Energihanteringssystem

Grön energi

Energisektorn är en av de sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen av växthusgaser i Europa, och därmed också en av de sektorer som har störst potential att minska utsläppen. För att detta ska kunna ske behövs en fortsatt utbyggnad av grön elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och ett förstärkt överföringssystem med smarta elnät och energilagringssystem.

Läs mer

Investeringsområden

•   LoRaWAN-nätverk över hela Europa
•   Fastighetsnätverk
•   Open Access 5G
•   Fiber

Digitala lösningar

Digitalisering och uppkoppling spelar en avgörande roll för att möjliggöra en grön övergång i samhället. Den underliggande infrastrukturen är idag ett av EU:s högst prioriterade områden där vi arbetar för att kunna ställa om till en modern, hållbar och uppkopplad utveckling av infrastrukturtillgångar såsom vatten och fastigheter.

Läs mer

Mot nettonoll utsläpp för infrastrukturtillgångar

Vi vill ligga i framkant och bana väg för hela infrastruktursektorn för att uppnå minskade utsläpp och begränsa klimatpåverkan. För att kunna göra det krävs en god förståelse för hållbarhetsaspekterna genom hela värdekedjan och en genomarbetad strategi för utsläppsminskningar. Läs mer om vår hållbarhetsambition och hur vi använder vår position inom digitala lösningar för att driva hållbarhet i vår portfölj.

 

Läs mer

Vi donerar en del av vår årliga vinst

Polar Structure Initiative Foundation är en stiftelse som främjar samhället och infrastruktursektorn bortom vad Polar Structure kan göra som en kommersiell aktör. Organisationen ger ekonomiskt stöd till initiativ som adresserar aktuella utmaningar inom infrastruktursektorn. Stiftelsen stödjer forskning, utbildning och innovation inom infrastruktur med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Läs mer

Nyheter

Netmore Group and ECN Expands LoRaWAN Network to Portugal

Netmore’s network company European Connectivity Networks (ECN), co-owned with the infrastructure company Polar Structure, has announced a strategic jo…

Läs mer

ClimateView tar in 160 miljoner kronor för att hjälpa städer att finansiera sin omställning

Kapitaltillskottet är en del av ClimateViews senaste finansieringsrunda. Det nya kapitalet kommer att användas till att hjälpa ännu fler städer att ta…

Läs mer

Stort kliv framåt för utvecklingen av nya Business Center Trelleborg

Trelleborg 16 maj 2023  Det planerade Business Center Trelleborg tar nu ett stort steg närmare förverkligande. Ett markanvisningsavtal har slutits me…

Läs mer