Infrastructure that matters

Det som är viktigt för dig och samhället i stort, det är viktigt för oss på Polar Structure. Vi utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett uthålligt och hållbart samhälle. Det är en del av vårt DNA att vara en innovativ, ansvarsfull och långsiktig partner. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon.


En ansvarsfull och långsiktig

infrastrukturpartner

Det finns ett betydande behov av investeringar inom infrastruktur för att möjliggöra en mer energieffektiv och hållbar framtid. Polar Structure erbjuder, både privat och offentlig sektor, ett sätt att utveckla, förvalta och finansiera nödvändiga investeringar i infrastruktur.

Vi kallar det infrastruktur ’As-a-Service’.

Läs mer

Ett ekosystem av hållbara lösningar

Vi har ett helhetsperspektiv när vi gör investeringar, vilket innebär att vi vill skapa ett ekosystem av olika lösningar som tillsammans driver omställningen. Genom att adressera olika utmaningar inom infrastruktur, såsom det bristande underhållet av järnvägen eller effekt- och distributionsproblematiken i elnätet, så möjliggör vi stor förändring på många plan.

Mot nettonoll utsläpp för infrastrukturtillgångar

Vi vill ligga i framkant och bana väg för hela infrastruktursektorn för att uppnå minskade utsläpp och begränsa klimatpåverkan. För att kunna göra det krävs en god förståelse för hållbarhetsaspekterna genom hela värdekedjan och en genomarbetad strategi för utsläppsminskningar. Läs mer om vår hållbarhetsambition och hur vi använder vår position inom digitala lösningar för att driva hållbarhet i vår portfölj.

 

Läs mer

Vi donerar en del av vår årliga vinst

Polar Structure Initiative Foundation är en stiftelse som främjar samhället och infrastruktursektorn bortom vad Polar Structure kan göra som en kommersiell aktör. Organisationen ger ekonomiskt stöd till initiativ som adresserar aktuella utmaningar inom infrastruktursektorn.

Läs mer

Nyheter

ÅTERPUBLICERAT: Yorkshire Water väljer Netmores lösningar för smart mätning av vatten – uppskattningsvis 360 000 hushåll omfattas i genombrottsorder med uppskattat ordervärde om 583 MSEK

Netmore Group har vunnit en upphandling avseende leverans, installation och uppkoppling av smarta vattenmätare till brittiska Yorkshire Water Services…

Läs mer

ÅTERPUBLICERAT: Netmore inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark

Netmores nätbolag European Connectivity Networks, som samägs med Polar Structure, inleder utbyggnad av LoRaWAN i Danmark. Målsättningen är att erbjuda…

Läs mer

ÅTERPUBLICERAT: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avyttrar fastigheter i Borås och Kalmar till sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 233 mkr

ÅTERPUBLICERAT: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) avyttrar fastigheten Grönfinken 1 i Borås innehållande studentlägenheter samt dagli…

Läs mer