Våra lösningar

Vi adresserar utmaningar inom infrastruktursektorn

Vi har ett helhetsperspektiv när vi gör investeringar, vilket innebär att vi väljer investeringar utifrån hur de skapar förändring och bidrar till samhällsomställningen.

Våra fokusområden är hållbara transporter, grön energi och digitala lösningar där vi möjliggör omställning av hamnar, järnväg, logistik, mark, laddinfrastruktur, energi och digitala lösningar. Genom att adressera olika utmaningar inom infrastruktur, såsom det bristande underhållet av järnvägen eller effekt- och distributionsproblematiken i elnätet, så möjliggör vi en hållbar omställning av samhället.

Investeringsområden

•   Hamnar
•   Tågdepåer och bangårdar
•   Växlar
•   Logistikutveckling
•   Kombinationsterminaler
•   Transporthubbar

 

Hållbara transporter

Vi investerar holistiskt för att bidra till omställningen av samhällsviktiga transportflöden, från hamn till slutkund, i syfte att göra dessa hållbara och mer effektiva. Vi tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer. Polar Structure bidrar med kompetens, kunskap och kapital i flera delar av värdekedjan.

Läs mer

Investeringsområden

  • Laddningsinfrastruktur för elfordon
  • Energilagringssystem
  • Stödtjänster (effekt/kapacitet)
  • Förnybar energi
  • Fjärrvärme och kylning
  • Energihanteringssystem

Grön energi

Energisektorn är en av de sektorer som bidragit mest till de ökade utsläppen av växthusgaser i Europa, och därmed också en av de sektorer som har störst potential att minska utsläppen. För att detta ska kunna ske behövs en fortsatt utbyggnad av grön elproduktion, utbyggnad av laddinfrastruktur för elbilar och ett förstärkt överföringssystem med smarta elnät och energilagringssystem.

Läs mer

Investeringsområden

•   LoRaWAN-nätverk över hela Europa
•   Fastighetsnätverk
•   Open Access 5G
•   Fiber

Digitala lösningar

Digitalisering och uppkoppling spelar en avgörande roll för att möjliggöra en grön övergång i samhället. Den underliggande infrastrukturen är idag ett av EU:s högst prioriterade områden där vi arbetar för att kunna ställa om till en modern, hållbar och uppkopplad utveckling av infrastrukturtillgångar såsom vatten och fastigheter.

Läs mer