Team

Vi är Polar Structure

Vi är ett team som består av både entreprenörer och investerare som vill hitta nya lösningar på gamla problem. Vi har en industriell ambition och är villiga att ta risk om vi tror att något kan leda till storskalig förändring.

Vårt team har lång erfarenhet från olika sektorer. Det skapar en plats för olika perspektiv och en kultur där individuellt ansvar värderas högt.

Vi tror att vårt driv, engagemang och passion för det vi gör kommer att vara helt avgörande.

Team

Grundare av Polar Structure AB, Randviken Fastigheter AB samt Vault Investment Partners AB. Tidigare medgrundare av Scandinavian Property Group. Långtgående och bred erfarenhet från fastighetsinvesteringar och projektutveckling. Styrelseledamot för börsnoterade HEBA.

förnamn @ polarstructure.se

Har erfarenhet från hållbara investeringar sedan 2014. Har haft tidigare roller som CFO för Norrsken Foundation, CFO för Reach for Change samt managementkonsult på Capgemini Consulting. Styrelseledamot i Enequi AB.

förnamn @ polarstructure.se

Grundare av Polar Structure AB, Randviken Fastigheter AB samt Vault Investment Partners AB. Tidigare grundat Hemfosa Fastigheter AB (publ) där Karim även var chefjurist samt finanschef. Tidigare verksam ca 12 år på advokatbyråer bl.a. Vinge KB samt AJB Bergh Advokatbyrå vilken 2007 gick ihop med den engelska advokatfirman Ashurst LLP. Karim var delägare och verkställande direktör på såväl AJB som Ashurst.

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare ekonomichef på Veolia Nordic AB. Veolia Nordic AB är verksamt inom fyra affärsområden; återvinnings-, vatten-, energi- och stödtjänster för industrin. Innan dess var Sofie auktoriserad revisor på PwC.

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare McKinsey-partner med betydande erfarenhet från hållbara investeringar och värdeskapande program. Utvecklade McKinseys globala 'full potential' koncept för investerarägda portföljbolag. Var en av de ansvariga för McKinseys erbjudande mot investerarägda portföljbolag i EMEA och USA

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare erfarenhet inom marknadskommunikation för Randviken och Intacta med fokus på att implementera och utveckla kommunikationsstrategier och aktivering för olika målgrupper och kanaler.

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare CFO på Novax AB inom Axel Johnson-koncernen. Innan det cirka 10års erfarenhet från Kinneviksgruppen inom bland annat corporate finance, investeringar och treasury på MTG, Qliro Group, Millicom samt Kinnevik AB.

förnamn @ polarstructure.se

Josef har erfarenhet av finansiell rapportering och ekonomisk rådgivning från en rad olika affärsverksamheter såsom fastigheter och teknologi.förnamn @ polarstructure.se

Tidigare biträdande jurist på Roschier Advokatbyrå med omfattande erfarenhet av fastighetsrelaterade investeringar och utvecklingsprojekt inom logistik- lättindustri- och bostadssektorn.

förnamn @ polarstructure.se

Lång erfarenhet från industrisektorn inom internationell affärsutveckling och investeringar. Fokus på energisektorn och tillverkningsindustrin. Tidigare erfarenhet från t.ex. investmentbolaget Storskogen, Permobil och ABB. Tidigare styrelseledamot i flera industriföretag.

förnamn.efternamn @ polarstructure.se

20+ års erfarenhet av affärsutveckling, huvudsakligen inom fastighetssektorn men även inom energi och infrastruktur. Tidigare erfarenhet inkluderar Newsec, Cushman & Wakefield, Fasticon, Alecta och Boston Consulting Group.


förnamn @ polarstructure.se

Tidigare auktoriserad skatterådgivare på PwC med erfarenhet av skatt- och affärsjuridik kopplat till företag i flertalet branscher, bland annat fastigheter. Även arbetat med rådgivning till olika aktörer inom socialt entreprenörskap och filantropi.

förnamn @ polarstructure.se

Lång erfarenhet av internationellt arbete inom kommunikation, public relations, strategi och affärsutveckling. Tidigare ansvarig för erbjudande inom public relations och strategi på kommunikationskoncernen Miltton.

förnamn @ polarstructure.se

Erfarenhet av affärsutveckling samt investeringar, både som köpare och rådgivare. Tidigare anställningar inkluderar Boston Consulting Group, Fidelio Capital och PDL United. Gustav var medlem i BCG:s investeringsfirmaavdelning och har genomfört flera projekt relaterade till hållbarhet.

förnamn @ polarstructure.se

Lång erfarenhet inom servicesektorn och office management, senast från FinTech-branschen. Ansvarar för kontorsmiljön samt planering och genomförande av de möten och evenemang som Polar Structure arrangerar. Assistent till vice vd, Robin Ivroth.

förnamn @ polarstructure.se

Tidigare vd för Fortum i Sverige och del av Fortums Management Team. Dessförinnan hade Per flera ledande befattningar inom Fortum-koncernen med ansvar för bl.a. energihandel, företagsstrategi, förvärv samt forskning och utveckling.

förnamn @ polarstructure.se