Vi utvecklar och förvaltar hållbar infrastruktur för framtiden

Vi utgör en långsiktig samarbetspartner inom hållbara infrastruktur-relaterade investeringar i Norden

Att efterfrågan på satsningar inom infrastruktur växer är en långsiktig trend som grundar sig på strukturförändringar i samhället. Vi tror att det ökade trafiktrycket, fortsatt globalisering av handeln och en tryggare energiförsörjning kommer att kräva fortsatta infrastrukturinvesteringar. Polar Structures investeringsfilosofi bygger på hållbara och långsiktiga samarbeten med aktörer inom samhällsviktig infrastruktur. Polar Structure tar ansvar för hållbar svensk infrastruktur. Vårt ansvar och våra investeringar förvaltas genom ett flertal verksamhetsbolag med unika kompetenser inom varje del av svensk infrastruktur.

Tillsammans gör vi investeringar för framtiden.

Läs mer

Investeringar för bättre infrastruktur.

Järnvägen i Sverige är underdimensionerad och underhållet av såväl räls som tåg är i många fall eftersatt. Antalet tåg på järnvägsnätet har ökat kraftigt och redan idag råder det brist på plats för tågunderhåll och uppställning. Konsekvensen av detta blir inte sällan försenade tåg och onödigt dyra reparationer. Polar Structures dotterbolag, Nordic Rail Estate, har gjort och kommer att fortsätta göra betydande investeringar för att förbättra och effektivisera den klimatsmarta tågtrafiken.

Läs mer om våra investeringar här