Utvecklar och bygger järnvägsanläggningar på strategiska platser

Investeringsdatum: Q3 2019
Sektor: Järnväg
Noterad: Nasdaq First North Growth Market

Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med ett eget innehav av strategiskt placerad mark. Bolagets verksamhet omfattar att förvärva strategiskt placerad mark, utveckla marken och göra den järnvägsklar, samt att tillsammans med kunder och samarbetspartners bygga och etablera anläggningar för underhåll och logistik av tåg och järnvägsinfrastruktur.

Train Alliance har verksamhet i Sverige.

Läs mer på Train Alliance hemsida:

trainalliance.se