Polar Structure investerar i Save-by-Solar och startar samtidigt ett bolag med fokus på PPA och effektbalansering

Polar Structure har idag investerat i solcellsföretaget Save-by-Solar och i samband med detta startat ett gemensamägt bolag med syfte att tillsammans bygga storskaliga PPA-parker (Power Purchase Agreement) på både mark och tak. PPA är ett elavtal som ingås mellan en elproducent och en elkonsument, ofta på långa tidshorisonter och med förutbestämda pris- och kapacitetsnivåer, som skapar ekonomiskt stabilitet för båda parter.

”Jag ser investeringen i Save-by-Solar som ännu ett steg i att bygga en plattform av bolag som tillsammans bidrar till en mer hållbar framtid. Solceller skapar tillsammans med batterilagring (Enequi) och sensorer (Netmore) möjligheter att förutom grön el även avlasta vårt ansträngda elnät. I Sverige likt övriga världen ökar ständigt efterfrågan på grön energi i kombination med mätbarhet och möjligheten att balansera elnäten. Genom investeringen kommer vi påbörja byggandet av Polar Energy” säger Tobias Emanuelsson, VD på Polar Structure

Save-by-Solar är ett svenskt solcellsbolag med fokus på kommersiella fastighetsägare som på kort tid etablerat sig med kunder så som Klövern, Hemsö, Wihlborgs och ICA Fastigheter med flera. Bolaget har även lagt grunden för en skalbar mjukvaruaffär med sin egenutvecklade monitoreringsmjukvara ”PowerAdmin”. Investeringen är en viktig del i Polar Structures ambition att bygga en plattform av bolag som tillsammans skapar nya hållbara helhetslösningar. ”Vi har i stort samma förutsättningar som Tyskland, vad gäller möjligheten att skapa el av sol, där man idag ligger på över 10% solel av total elproduktion. I Sverige är den i jämförelse endast ca 0,6%. Vi ser därmed potentialen för storskaliga solcellslösningarna som en helt självklar del i framtidens energimix. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att få jobba tillsammans med Save-by-Solar där deras förmåga att skapa relationer med etablerade bolag var en avgörande faktor för oss” säger Tobias Emanuelsson.

Polar Structure leder Save-by-Solars nyemission och investerar 22 MSEK i bolaget. För att accelerera Save-by-Solars tillväxt har bolagen även tecknat ett konvertibelt lån om 30 MSEK som kan konverteras till aktier i Save-by-Solar inom 2 år. Polar Structure tillskjuter dessutom det gemensamägda JV-bolaget en kreditfacilitet om 150 MSEK för möjliggörandet av en snabb uppbyggnad av ett nät av PPA-system.

”Vi ser hur fler och fler får upp ögonen för PPA i marknaden. Utöver att konkret bidra till utbyggnaden av förnyelsebar energi har den senaste tidens volatilitet i elpriserna även gjort det till ett rationellt affärsbeslut. Med el på PPA kan man budgetera på ett helt annat sätt och vi står med Polar Structure som strategisk investerare redo att möta marknadens efterfrågan. Vi ser mycket fram emot vårt kommande samarbete” säger Linus Baihofer Werner, VD på Save by Solar

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Linus Baihofer Werner, vd Save-by-Solar
Tel: +46 735 118 946
linus.werner@saveby.solar

Tobias Emanuelsson, vd Polar Structure
Tel: +46 738 391 810
tobias@polarstructure.se

Alla nyheter

Relaterade ämnen

The Polar Structure Initiative Foundation stödjer forskning för en hållbar framtid

8 mars, 2023 - The Polar Structure Initiative Foundation (PSIF) grundades i slutet av 2020 med syftet att bidra till den fortsatta utvecklingen av hål...

Läs mer

Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag

Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag, Polar Land AB, samt inleder strategiskt samarbete inom ramen för en...

Läs mer

ADS-TEC Energy GmbH Enters into Joint Venture with Polar Structure AB

Nürtingen, Germany, and Stockholm, Sweden – October 25, 2021 – ADS-TEC Energy GmbH (“ADS-TEC Energy” or “the Company”), a global leader in battery-buf...

Läs mer

Prenumerera på utskick

 

Vill du få de senaste nyheterna från Polar Structure? Registrera dig här och få notiser direkt från vår Cision News-sida.

Läs mer om hur Cision behandlar personlig information här.