The Polar Structure Initiative Foundation stödjer forskning för en hållbar framtid

The Polar Structure Initiative Foundation (PSIF) grundades i slutet av 2020 med syftet att bidra till den fortsatta utvecklingen av hållbar infrastruktur i Sverige och världen för att tillsammans bygga för en bättre framtid. Stiftelsen främjar forskning, utbildning och innovation inom infrastruktur med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

PSIF har redan beviljat anslag till ett flertal forskningsprojekt och det är glädjande att se hur stiftelsen kan vara med och bidra till viktig forskning som främjar en hållbar omställning. Nedan följer en sammanfattande översikt av de projekt som beviljats anslag:

Batteriforskning på KTH
December 2021
Redoxflödesbatterier (RFB) är en lovande teknologi för stationär lagring av förnybar energi (t.ex. sol- och vindkraft) i medelstora och storskaliga stationära installationer. Genom att använda mangan istället för vanadin hoppas man kunna skapa RFB som är billigare och mer hållbara. Stiftelsen finansierar den mätutrustning som behövs inom ramen för projektet.


Ignitia

Mars 2021
Den 31 mars 2021 gjorde stiftelsen sin första aktieinvestering i Ignitia AB. Ignitia erbjuder hyper-lokala, mycket exakta väderprognoser för bönder i tropiska klimat genom ett 48-timmars prognosmeddelande som levereras dagligen via SMS direkt till abonnentens telefon. Genom den ökade förutsägbarheten, inklusive möjligheten att minimera risker och förluster, får bönder som använder appen upp till 80% högre avkastning på sitt jordbruk. Ignitia har genomfört en nyemission och medlen planeras huvudsakligen användas för marknadsexpansion till Brasilien och Indonesien i syfte att nå 3,7 miljoner användare senast 2022.

 

Stiftelsen ser fram emot att kunna stödja fler viktiga forskningsprojekt som främjar en hållbar omställning och fler uppdateringar kommer under året.

Läs gärna mer om stiftelsens arbete här: https://psinitiativefoundation.org/

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Stockholm Exergi och Polar Capacity satsar på batteriparker i Stockholm – 20 MW tillförs redan i år

Elförsörjningen i Stockholm har stora utmaningar och redan i dag är det ett mycket ansträngt läge med tilltagande effektbrist. För att möta storstadsr...

Läs mer

Polar Structure and GenZ EV Solutions announce ultra-fast EV charging network partnership in the United States

Swedish infrastructure company Polar Structure AB (‘Polar Structure’) announces it is expanding into the public EV charging space, with the goal of es...

Läs mer

Einride och Polar Structure storsatsar på laddinfrastruktur

17 januari, 2023 - Einride och Polar Structure presenterar en storsatsning på laddinfrastruktur för tunga elektriska transporter. Polar Structure komm...

Läs mer

Karriär

Letar du nytt?

Vi letar ständigt efter nya talanger och tar gärna emot ansökningar från erfarna och intresserade personer som delar våra värderingar och ambitioner. Läs mer om våra lediga tjänster nedan.

Läs mer