The Polar Structure Initiative Foundation stödjer forskning för en hållbar framtid

8 mars, 2023 – The Polar Structure Initiative Foundation (PSIF) grundades i slutet av 2020 med syftet att bidra till den fortsatta utvecklingen av hållbar infrastruktur i Sverige och världen för att tillsammans bygga för en bättre framtid. Stiftelsen främjar forskning, utbildning och innovation inom infrastruktur med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

PSIF har redan beviljat anslag till ett flertal forskningsprojekt och det är glädjande att se hur stiftelsen kan vara med och bidra till viktig forskning som främjar en hållbar omställning. Nedan följer en sammanfattande översikt av de projekt som beviljats anslag:

Batteriforskning på KTH
December 2021
Redoxflödesbatterier (RFB) är en lovande teknologi för stationär lagring av förnybar energi (t.ex. sol- och vindkraft) i medelstora och storskaliga stationära installationer. Genom att använda mangan istället för vanadin hoppas man kunna skapa RFB som är billigare och mer hållbara. Stiftelsen finansierar den mätutrustning som behövs inom ramen för projektet.


Ignitia

Mars 2021
Den 31 mars 2021 gjorde stiftelsen sin första aktieinvestering i Ignitia AB. Ignitia erbjuder hyper-lokala, mycket exakta väderprognoser för bönder i tropiska klimat genom ett 48-timmars prognosmeddelande som levereras dagligen via SMS direkt till abonnentens telefon. Genom den ökade förutsägbarheten, inklusive möjligheten att minimera risker och förluster, får bönder som använder appen upp till 80% högre avkastning på sitt jordbruk. Ignitia har genomfört en nyemission och medlen planeras huvudsakligen användas för marknadsexpansion till Brasilien och Indonesien i syfte att nå 3,7 miljoner användare senast 2022.

 

Stiftelsen ser fram emot att kunna stödja fler viktiga forskningsprojekt som främjar en hållbar omställning och fler uppdateringar kommer under året.

Läs gärna mer om stiftelsens arbete här: https://psinitiativefoundation.org/

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Polar Structure bygger en av Nordens största batteriparker i Boden

På Boden Industrial Park kommer en av Nordens största batteriparker att byggas tack vare ett samarbete mellan Bodens Energi AB (lokal nätägare), Vatte...

Läs mer

Bygger för framtiden: Polar Structure främjar klimatneutral infrastruktur med Cemvision

Uppskattningsvis 75 procent av all global infrastruktur som behövs till år 2050 återstår att bygga. Vi på Polar Structure är därför glada att kunna fö...

Läs mer

Polar Structure i samarbete för att lyfta Sydostlänkens möjligheter

Ett samarbete med fokus på etablering längs Sydostlänken Den 21 februari undertecknades en avsiktsförklaring mellan de medverkande kommunernas repres...

Läs mer

Prenumerera på utskick

 

Vill du få de senaste nyheterna från Polar Structure? Registrera dig här och få notiser direkt från vår Cision News-sida.

Läs mer om hur Cision behandlar personlig information här.