The Polar Structure Initiative Foundation stödjer forskning för en hållbar framtid

8 mars, 2023 – The Polar Structure Initiative Foundation (PSIF) grundades i slutet av 2020 med syftet att bidra till den fortsatta utvecklingen av hållbar infrastruktur i Sverige och världen för att tillsammans bygga för en bättre framtid. Stiftelsen främjar forskning, utbildning och innovation inom infrastruktur med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

PSIF har redan beviljat anslag till ett flertal forskningsprojekt och det är glädjande att se hur stiftelsen kan vara med och bidra till viktig forskning som främjar en hållbar omställning. Nedan följer en sammanfattande översikt av de projekt som beviljats anslag:

Batteriforskning på KTH
December 2021
Redoxflödesbatterier (RFB) är en lovande teknologi för stationär lagring av förnybar energi (t.ex. sol- och vindkraft) i medelstora och storskaliga stationära installationer. Genom att använda mangan istället för vanadin hoppas man kunna skapa RFB som är billigare och mer hållbara. Stiftelsen finansierar den mätutrustning som behövs inom ramen för projektet.


Ignitia

Mars 2021
Den 31 mars 2021 gjorde stiftelsen sin första aktieinvestering i Ignitia AB. Ignitia erbjuder hyper-lokala, mycket exakta väderprognoser för bönder i tropiska klimat genom ett 48-timmars prognosmeddelande som levereras dagligen via SMS direkt till abonnentens telefon. Genom den ökade förutsägbarheten, inklusive möjligheten att minimera risker och förluster, får bönder som använder appen upp till 80% högre avkastning på sitt jordbruk. Ignitia har genomfört en nyemission och medlen planeras huvudsakligen användas för marknadsexpansion till Brasilien och Indonesien i syfte att nå 3,7 miljoner användare senast 2022.

 

Stiftelsen ser fram emot att kunna stödja fler viktiga forskningsprojekt som främjar en hållbar omställning och fler uppdateringar kommer under året.

Läs gärna mer om stiftelsens arbete här: https://psinitiativefoundation.org/

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Einride Smartcharger Station öppnar i Sverige – banar väg för tung elektrisk transport

Rosersberg, 15 november 2023 Einride och Polar Structure, som tidigare i år tillkännagav ett samarbete för utbyggnad av laddningsinfrastruktur för...

Läs mer

En av Sveriges största batteriparker på plats i Haninge

10 oktober 2023 Nu är alla åtta batterier på plats i Stockholm Exergis och Polar Capacitys batteripark i Haninge. Parken är en av Sveriges största oc...

Läs mer
Visionsbild infrastrukturkorridoren: Sandell Sandberg.

Polar Structure får uppdraget att bygga järnvägsspår till Boden Industrial Park

Boden, 3 oktober, 2023 Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i Boden tog igår ett viktigt beslut gällande utvecklingen av järnvägsinfrastrukturen t...

Läs mer

Karriär

Letar du nytt?

Vi letar ständigt efter nya talanger och tar gärna emot ansökningar från erfarna och intresserade personer som delar våra värderingar och ambitioner. Läs mer om våra lediga tjänster nedan.

Läs mer