Polar Structure, Enequi och Train Alliance förstärker det svenska elnätet från Hallsberg

Polar Structures tågservicehall i Hallsberg, med Train Alliance som hyresgäst, blir samverkansprojektets första kommersiella fastighet att utrustas med system för frekvensstöd. Det nära 1400 kvm stora solcellssystemet kommer att ha en solelsproduktion motsvarande årsbehovet hos 29 villor.

– Genom vårt engagemang i både Enequi och Train Alliance såg vi en ”perfect match”, där vi kunde kombinera fastigheternas stora ytor för solelsproduktion med den senaste tekniken för energilagring och därmed frigöra så pass mycket grön energi att vi kan hjälpa till att balansera elnätet, säger Tobias Emanuelsson, vd på Polar Structure.

Samverkansprojektet mellan Enequi, Train Alliance och Polar Structure är avsett att vara det första i en rad energieffektiviseringsprojekt för fastighetsägare. Genom att kombinera lokalt producerad solenergi, energilagring och frekvensreglering (FCR) skapas värde i flera led.

– Energilagring skapar en betydligt högre utnyttjandegrad av den egenproducerade solenergin. Genom att lagra överskottsproduktion av solel dagtid och sedan använda den nattetid minskar behovet att köpa el från elnätet. För kommersiella fastigheter är det även väldigt värdefullt att ha en energireserv för att kunna kapa effekttoppar och därmed även kapa kostnaderna när elbehovet är stort, säger Vladimir Vujic, vd på Enequi.

Men det är inte bara fastighetsägaren och hyresgästen som kommer kunna dra nytta av detta projekt. Även det svenska elnätet kommer att stabiliseras. Projektet kommer innebära att 0,12 megawatt tillgängliggörs som frekvensstöd till elnätet, via det installerade energilagret. Detta är något som behövs i övergången till mer förnybar energi vars produktion är svårare att planera och reglera.

Med lagrad energi behöver inte företag eller kommersiella fastigheter ändra sin faktiska konsumtion. De kan ändå bidra till viktig frekvensreglering genom att sälja sin lagrade flexibilitet. Solelen lagras i energilagret och kan sedan användas av elnätsbolagen vid behov, i stället för att de ska köpa in annan fossilt producerad el eller riskera potentiellt förödande frekvensavvikelser.

– Det här projektet är bra för många parter. Dels för oss som fastighetsägare, dels för miljön. Satsningen är en tydlig del av vår ESG-utveckling, avslutar Emanuelsson.

Alla nyheter

Relaterade ämnen

The Polar Structure Initiative Foundation stödjer forskning för en hållbar framtid

8 mars, 2023 - The Polar Structure Initiative Foundation (PSIF) grundades i slutet av 2020 med syftet att bidra till den fortsatta utvecklingen av hål...

Läs mer

Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag

Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag, Polar Land AB, samt inleder strategiskt samarbete inom ramen för en...

Läs mer

ADS-TEC Energy GmbH Enters into Joint Venture with Polar Structure AB

Nürtingen, Germany, and Stockholm, Sweden – October 25, 2021 – ADS-TEC Energy GmbH (“ADS-TEC Energy” or “the Company”), a global leader in battery-buf...

Läs mer

Karriär

Letar du nytt?

Vi letar ständigt efter nya talanger och tar gärna emot ansökningar från erfarna och intresserade personer som delar våra värderingar och ambitioner. Läs mer om våra lediga tjänster nedan.

Läs mer