Polar Structure och Netmore ingår långsiktigt strategiskt partnerskap genom bildandet av Netmore Polar Networks

Netmore Group AB (publ), Sveriges ledande privatnätsoperatör, och Polar Structure AB, investerare och utvecklare av nordisk infrastruktur, har idag ingått ett långsiktigt partnerskap som omfattar ett flertal samarbetsområden. Polar Structures egna verksamhetsområden kommer utgöra ett betydande kundunderlag för det gemensamt ägda bolaget Netmore Polar Networks.

Uppgörelsen innehåller i korthet följande samarbetsområden:

  1. Polar Structure tillskjuter ett gemensamägt bolag, Netmore Polar Networks (NPN), en kreditfacilitet om 50 MSEK för möjliggörandet av en snabb uppbyggnad av ett nationellt IoT-nät (Internet of Things). Tillsammans med Netmores nuvarande operatörsverksamhet av 60 kommuners IoT-nät kommer denna utbyggnad skapa helt nya förutsättningar för kunder att kostnadseffektivt rulla ut sensor och tracking-lösningar som kräver stor geografisk täckning.
  1. Polar Structure har ingått ett avtal som ger Netmore exklusivitet för Polar Structures samtliga omfattande behov av IoT-tjänster. NPN har i gengäld åtagit sig att säkerställa den täckning som Polar Structures nationella och europeiska verksamhet kräver.
  1. Parterna har vidare avtalat om att ta fram och erbjuda finansieringslösningar till Netmores kunder för både nätutbyggnad och sensorer inom samtliga Netmores affärsområden. Ambitionen är att kunna erbjuda bl.a. fastighetsägare en attraktiv modell för att kunna digitalisera sina fastigheter, vilket inkluderar affärsmöjligheterna att äga egen 5G infrastruktur.
  1. För att accelerera Netmores möjligheter att skala upp sin verksamhet, har Polar Structure tecknat ett konvertibelt lån om 30 msek som kan konverteras till aktier i Netmore inom 3 år på konverteringskurs 3,00 kr/aktie. Styrelsen anser att Polar Structure utgör ett viktigt steg i bolagets strävan mot att utöka det institutionella ägandet i bolaget och säkerställa en trygg finansiell ägarstruktur för Netmores vidare internationella expansion.

”I byggandet av en internationell plattform inom infrastruktur som skall förändra och effektivisera måste vi bli medvetna om vad vi skall förbättra för framtida generationer. Med vår tydliga ESG profil (Environmental, Social, and Governance) blir det avgörande att vi kan mäta, styra och därmed positivt påverka samtliga av våra infrastruktur-investeringar. Vi i Polar Structure är stolta över att tillsammans med Netmore bygga rikstäckande IoT-nät i Sverige för både låg och höghastighetsapplikationer.” säger Tobias Emanuelsson, VD på Polar Structure AB och fortsätter: ”Genom att vara ägare kommer vi vara en stor beställare av sensorer, samt även tillse att vara delaktiga i att skapa innovativa och miljösmarta lösningar för nordisk, och på sikt, europeisk infrastruktur. Polar Structures kunder finns framför allt representerade i ett flertal europeiska länder. Att vi i Polar Structure delar ambitionen med Netmore att expandera i Europa känns oerhört inspirerande och i linje med vår affärsstrategi” säger Tobias Emanuelsson

”Vi uppnår genom partnerskapet med Polar Structure vår målsättning att kunna erbjuda ett rikstäckande IoT-nät tillgängligt för alla aktörer med behov att effektivisera och digitalisera sin verksamhet genom datainsamling från sensorer.” säger Ove Anebygd VD på Netmore Group AB och fortsätter: ”Netmore som pionjär i uppbyggnaden och drift av privata 5G nät i Europa kan  tillsammans med Polar Structure gemensamt adressera det växande behovet av 5G i fastigheter och industrier. Samarbetet med Polar Structure inte bara bekräftar Netmores position som marknadens ledande privata nätoperatör utan accelererar även den nationella utbyggnaden och lägger grund för internationaliseringen av vår verksamhet.” säger Ove Anebygd

För mer information, www.netmore.se 

Kontaktperson Netmore;
Ove Anebygd, VD Netmore Group AB
ove.anebygd@netmoregroup.com
+46705195798

Alla nyheter

Relaterade ämnen

The Polar Structure Initiative Foundation stödjer forskning för en hållbar framtid

8 mars, 2023 - The Polar Structure Initiative Foundation (PSIF) grundades i slutet av 2020 med syftet att bidra till den fortsatta utvecklingen av hål...

Läs mer

Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag

Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag, Polar Land AB, samt inleder strategiskt samarbete inom ramen för en...

Läs mer

ADS-TEC Energy GmbH Enters into Joint Venture with Polar Structure AB

Nürtingen, Germany, and Stockholm, Sweden – October 25, 2021 – ADS-TEC Energy GmbH (“ADS-TEC Energy” or “the Company”), a global leader in battery-buf...

Läs mer

Prenumerera på utskick

 

Vill du få de senaste nyheterna från Polar Structure? Registrera dig här och få notiser direkt från vår Cision News-sida.

Läs mer om hur Cision behandlar personlig information här.