Netmore Group förvärvar amerikanska LoRaWan-operatören Senet

Tisdag, 6 februari, 2024

Pressmeddelande återpublicerat från Netmore:

Netmore Group AB (”Netmore Group” eller ”Bolaget”) har idag förvärvat den amerikanska LoRaWan-operatören Senet, Inc (”Senet”) för en köpeskilling av 72,8 mkr som betalas genom ett skuldebrev utfärdat av Netmore Group till de nuvarande investerarna i Senet. Skuldebrevet överförs till Netmore Groups huvudägare. Förvärvet medför att Netmore Group expanderar till USA och omedelbart etablerar ett operatörsklassat nätverk.

Sammanfattning av förvärvet

Som kommunicerades i pressmeddelande den 22 december 2023 har Netmore Group fört diskussioner om att förvärva en nordamerikansk LoRaWan-operatör. Idag har Netmore Group och de nuvarande investerarna (”Säljarna”) i Senet tecknat ett avtal enligt vilket Netmore Group kommer att förvärva samtliga aktier i Senet. Förvärvet är ovillkorat. Köpeskillingen uppgår till 72,8 mkr. Köpeskillingen kommer att betalas genom ett skuldebrev utfärdat av Netmore Group till Säljarna.

Som kommunicerades i ett pressmeddelande den 31 januari 2024 har Netmore Groups huvudägare kommit överens om att överföra sitt ägande i Netmore Group till ett gemensamt holdingbolag, Polar Intelligent Solutions Förvärv AB (”HoldCo”), i syfte att initiera tvångsinlösen av minoritetsaktierna i Netmore Group. För att möjliggöra för Netmore Group att förvärva Senet har HoldCo separat avtalat med Säljarna om att förvärva Säljarnas fordran på Netmore Group under skuldebrevet mot betalning i form av nya aktier i HoldCo.

Netmore Group omsatte 84 miljoner kronor under perioden januari – september 2023 och Senet omsatte 1,4 miljoner USD, tillsammans omsatte bolagen 98 miljoner kronor. Netmore Group hade ett EBITDA-resultat för perioden januari – september 2023 om -18 miljoner kronor och Senets EBITDA-resultat för perioden januari – september 2023 uppgick till -4,7 miljoner USD, tillsammans uppgick EBITDA-resultatet till -67 miljoner kronor.

Netmore Group tar kontroll över Senet som ett dotterbolag idag. Integrationen av Senets och Netmore Groups verksamheter och system kommer att påbörjas inom kort. Senet kommer att fortsätta sin verksamhet som Senet, a Netmore Company från sitt huvudkontor i Portsmouth, New Hampshire.

Skäl till förvärvet och förväntade synergieffekter

Förvärvet av LoRaWAN-operatören och den molnbaserade leverantören av nätverksplattformar Senet innebär att Netmore omedelbart etablerar sig med ett nätverk högsta klass i USA. Netmore förstärker därmed sin redan starka position på den europeiska och globala IoT-marknaden. Senet har nästan 10 års erfarenhet av teknikutveckling inom LoRaWAN, en portfölj av offentliga och privata nät, integrationer med flera markbundna och satellitnät samt en synergi med Netmore Group på storskaliga kommersiella marknader, inklusive allmännyttiga företag, energi, företag och spårning/logistik av tillgångar.

Netmore Group har en växande närvaro på 11 europeiska marknader och kan nu leverera förstklassiga konnektivitetstjänster, hantering av nätinfrastruktur, övervakning och hantering av nät och enheter, radioplanering, underhåll och kundsupport globalt.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha över en miljon uppkopplade enheter och en stor kontrakterad orderbok. Bolaget kommer även gemensamt att ha en av de största installationerna för smart vattenmätning globalt. Vidare har Senet en stark position inom områdena fastighetsövervakning, tracking och gasläckagedetektering vilket kompletterar Netmore Group väl och öppnar upp för nya möjligheter för betydande tillväxt i olika geografiska områden.

Senet kommer att fortsätta sin verksamhet som Senet, a Netmore Company från huvudkontoret i Portsmouth, New Hampshire, vilket säkerställer en fortsatt närvaro på den amerikanska marknaden. Denna struktur bekräftar det starka varumärke som Senet har byggt upp som en framstående leverantör av LoRaWAN-nättjänster, samtidigt som den etablerar ett bättre och starkare Netmore Group med resurser och strategiskt fokus för att växa globalt.

”Accomplish more with less” – målsättning och tillväxtstrategi

Netmores mission att utveckla hållbara affärsmetoder genom robust och tillförlitlig IoT-infrastruktur genomförs genom en strategi som fokuserar på att bygga ett världsledande IoT-anslutningsföretag och det största globala LoRaWAN/IoT-ekosystemet. Genom att leverera ett framtidssäkert nät utvecklat och optimerat för IoT-konnektivitet vill Netmore göra det enklare att bli och vara kund, sänka kostnader och möjliggöra för enklare uppskalning. Detta är fundamentalt för Netmores ”Accomplish More with Less” löfte till sina kunder.

Utöver detta så har trådlösa IoT-nät en nyckelroll i den gröna omställningen och bolaget är inte enbart fokuserat på att koppla upp enheter och produkter; Bolaget skapar ett globalt IoT-nätverk för att förbättra energieffektivitet, ett mer hållbart nyttjande av resurser och bidrar således till netto-noll målen. Detta fokus möjliggör för Netmores kunder att vara mer konkurrenskraftiga och ansvarstagande för sin egen påverkan på miljön och samhället.

”Jag är mycket glad att tillkännage detta viktiga förvärv som återspeglar vårt uppdrag att bli världens ledande operatör av professionella Iot-nät. Förvärvet av Senet är ett viktigt steg i Netmores expansionsplan. Efter vår utbyggnad av LoRaWAN-nät i Europa, som nu täcker 11 länder, är denna expansion till den nordamerikanska marknaden en central del av vår tillväxtstrategi och i linje med pågående utbyggnad av IoT-infrastruktur som behövs för att stötta företag i deras digitaliserings- och hållbarhetsinitiativ. Detta förvärv sammanför två kompletterande team, teknologi och verksamhet som positionerar Netmore för att skapa ännu mer värde för våra kunder, anställda och aktieägare”, säger Ove Anebygd, VD Netmore Group AB

”En fragmenterad marknad för IoT-anslutningar börjar konsolideras. Netmore Group, Senet’s ägare och ledning ser tidpunkten för detta strategiska förvärv som en möjlighet att etablera en dominerande marknadsledande position. Nu, mer än någonsin, är vi positionerade för att samarbeta med lösningsleverantörer, integratörer och kanalpartners för att driva innovation på marknaden och påskynda etablerandet av LoRaWAN-teknik på alla marknader. Vårt långsiktiga engagemang är fast förankrat i att leverera innovativa produkter och överträffa kundernas förväntningar med förstklassig kundsupport, samtidigt som vi bygger och upprätthåller starka relationer med kunder, partners och leverantörer på de marknader vi betjänar”, säger Bruce Chatterley, VD, Senet, Inc.

Impact-drivna investerare

Med stöd från finansiellt starka, långsiktiga och impact-drivna investerare som Polar Structure AB, en stor aktieägare i Netmore, och Fisk Ventures, en ledande investerare i Senet, är organisationen redo att ta tillvara på nya möjligheter och driva tillväxt under många år framöver.

”Som majoritetsägare och partner i den gröna omställningen är vi stolta över vår nyckelinvestering i Netmore. Tillsammans är vi fast beslutna att utveckla det ledande IoT-nätverket för att kritiska tillgångar i samhället ska bli säkra, effektiva och hållbara i stor skala. En hållbar tillgång är en uppkopplad tillgång. Vår långsiktiga ägarstruktur påskyndar utvecklingen av modern infrastruktur, vilket möjliggör resurseffektivitet i såväl privat som offentlig sektor. Det är givande att vara en del av denna resa av transformation och tillväxt med Netmore,” säger Tobias Emanuelsson, VD för Polar Structure AB

”Vi är entusiastiska över tillväxten inom digital transformation som drivs av IoT. Efter den senaste tidens ökade efterfrågan från energi-, försörjnings- och företagssektorerna är tidpunkten för denna satsning väl avvägd till nästa fas i marknadens utveckling och skapar nya möjligheter för kunder runt om i världen. Vi ser fram emot den fortsatta innovationen och det ekosystemledarskap som den kombinerade Senet- och Netmore Group-organisationen kommer att leverera”, säger Stephen Rose, Managing Director på Fisk Ventures.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Ove Anebygd

VD, Netmore Group AB

+46 705 195 798

ove.anebygd@netmoregroup.com

https://www.linkedin.com/in/ove-anebygd-3244017/

Denna information är sådan information som Netmore Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2024, 23:00 CET.

Netmore Group är en IoT-operatör som bygger ett ledande paneuropeiskt LoRaWAN-nät anpassat för att koppla upp miljontals mätare och sensorer. Vi erbjuder framtidssäkra lösningar och expertis inom segmenten utilities, properties, energy monitoring & tracking/tracing. Huvudägare är den nordiska infrastrukturinvesteraren Polar Structure.

Netmore Group grundades 2010 i Sverige, och har sedan 2017 varit noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets certified adviser.

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Smarta vattenmätare för en säker och hållbar vattenförsörjning

Världen står inför komplexa miljömässiga och infrastrukturella utmaningar, och behovet av smarta och hållbara lösningar blir alltmer akut. Ett viktigt...

Läs mer

Polar Structure bygger en av Nordens största batteriparker i Boden

På Boden Industrial Park kommer en av Nordens största batteriparker att byggas tack vare ett samarbete mellan Bodens Energi AB (lokal nätägare), Vatte...

Läs mer

Bygger för framtiden: Polar Structure främjar klimatneutral infrastruktur med Cemvision

Uppskattningsvis 75 procent av all global infrastruktur som behövs till år 2050 återstår att bygga. Vi på Polar Structure är därför glada att kunna fö...

Läs mer

Prenumerera på utskick

 

Vill du få de senaste nyheterna från Polar Structure? Registrera dig här och få notiser direkt från vår Cision News-sida.

Läs mer om hur Cision behandlar personlig information här.