Siemens inviger den nya lokverkstaden i Hallsberg

Bild: Emil Nylén Danielsson

Train Alliance har färdigställt Siemens nya lokverkstad i Hallsberg

Den 22 november 2023 invigde Siemens Mobility sin nya lokverkstad i Hallsberg som Train Alliance levererat på ett 25-årigt hyreskontrakt. Dagen till ära hade Siemens ställt upp två nya Vectron-lok i verkstaden som gästerna kunde studera med hjälp av Siemens loktekniker.

Siemens Mobility VD Sverige Kristina Nyqvist berättade i sitt välkomsttal om vägen fram till etableringen av bolagets första egna verkstad i Sverige som också markerar startskottet för en tydlig närvaro för Siemens Mobility i Sverige.

Nästa talare var hedersgästen Johannes Emmelheinz, CEO för Siemens Mobility, som talade om Siemens strategi för framtiden där underhållsförmåga placeras på plats i järnvägssystemet. Digitalisering och hög fordonstillgänglighet är två viktiga styrkor för den nya generationens lok.

Fakta om verkstaden:

Verkstaden är placerad i Hallsberg där Sveriges största rangerbangård för godstrafik finns. Servicedepån är utrustad med avancerade digitala verktyg och system som snabbt och effektivt kan utföra förebyggande och avhjälpande fordonsunderhåll. För aktörer som opererar över landsgränserna är anläggningen i Hallsberg strategiskt placerad längs TEN-T-korridoren.

För mer fakta, bilder och ytterligare information, läs mer här

Om Train Alliance

Train Alliance är ett specialistbolag som äger och utvecklar anläggningar för järnvägsnära verksamhet. Bolaget äger drygt 2 miljoner kvm mark i strategiska lägen. Efter förvärv görs marken järnvägsklar så att verksamhet kan drivas på den under minst 40 år. På detta sätt avser Train Alliance att skapa ett nätverk av moderna järnvägsanläggningar i rätt lägen som möter en stark efterfrågan från kunder. Train Alliance B-aktie noteras på Nasdaq First North Growth Market med Avanza Bank som Certified Adviser.

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Smarta vattenmätare för en säker och hållbar vattenförsörjning

Världen står inför komplexa miljömässiga och infrastrukturella utmaningar, och behovet av smarta och hållbara lösningar blir alltmer akut. Ett viktigt...

Läs mer

Polar Structure bygger en av Nordens största batteriparker i Boden

På Boden Industrial Park kommer en av Nordens största batteriparker att byggas tack vare ett samarbete mellan Bodens Energi AB (lokal nätägare), Vatte...

Läs mer

Bygger för framtiden: Polar Structure främjar klimatneutral infrastruktur med Cemvision

Uppskattningsvis 75 procent av all global infrastruktur som behövs till år 2050 återstår att bygga. Vi på Polar Structure är därför glada att kunna fö...

Läs mer

Prenumerera på utskick

 

Vill du få de senaste nyheterna från Polar Structure? Registrera dig här och få notiser direkt från vår Cision News-sida.

Läs mer om hur Cision behandlar personlig information här.