CF Möller

Stort kliv framåt för utvecklingen av nya Business Center Trelleborg

Trelleborg 16 maj 2023 

Det planerade Business Center Trelleborg tar nu ett stort steg närmare förverkligande. Ett markanvisningsavtal har slutits med företaget Polar Structure om utveckling av bland annat logistik och infrastrukturlösningar inom området.

– Trelleborg behöver etableringar som denna, det utvecklar staden och leder till många nya arbetstillfällen, säger Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborgs kommun.

Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025, arbetar Trelleborgs kommun med att utveckla verksamhetsområdet Business Center Trelleborg (BCT) i östra delen av Trelleborg. Avtalet mellan kommunen och Polar Structure omfattar ett område om 18 hektar av BCT’s totala areal på 200 hektar.

Polar Structure är ett infrastrukturbolag som hjälper kommuner, städer och industrier att ställa om inom transport, logistik, grön energi och digitalisering. Bolaget har en tydlig hållbarhetsagenda och tar initiativ till att utveckla nya infrastrukturtillgångar genom partnerskap med både privata och offentliga aktörer, där Polar Structure bidrar med kompetens, teknik och kapital.

– Vi är mycket glada att kunna vara med och bidra till en hållbar och långsiktig utveckling av Trelleborg. Staden är inne på en tillväxtresa och med dess strategiska läge så finns det enormt goda förutsättningar att fortsätta stärka sin position i Sverige med hjälp av en hållbar stadsutveckling, säger Tobias Emanuelsson, vd och grundare av Polar Structure.

I september 2020 beslutade kommunstyrelsen att godkänna en strukturplan för BCT. I den framhävs stadsdelens potential för utveckling av ett modernt och innovativt verksamhetsområde som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med BCT.

– Polar Structures företagsidé och omfattande kontaktnät går helt i linje med kommunens ambitioner för BCT, säger Mårten Olsson, tillväxtchef i Trelleborgs kommun.

Polar Structure ska primärt bygga upp logistikverksamhet inom området. I januari tecknade parterna en avsiktsförklaring gällande samarbete och utveckling av BCT. Intentionerna i avsiktsförklaringen är att ett markanvisningavtal ska tecknas under juni 2023.

Beslut om markanvisningsavtal beräknas tas i kommunfullmäktige i juni.

Trelleborgs kommun

Mårten Olsson, tillväxtchef
Telefon: +46 (0)708 81 78 49
Mail: marten.olsson@trelleborg.se

Ann Kajson Carlqvist, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: +46 (0)730 47 15 24
Mail: ann.kajsoncarlqvist@trelleborg.se

Polar Structure AB

Tobias Emanuelsson, vd och grundare,
Telefon: +46 738 391 810
Mail: tobias@polarstructure.se

Alla nyheter

Relaterade ämnen

Plexigrid tar in 45 miljoner i nytt kapital för att effektivisera elnät

Stockholm, 18 april, 2023 Mjukvarubolaget Plexigrid stänger sin andra investeringsrunda och tar in 45 miljoner i nytt kapital. Bland investerarna fin...

Läs mer

Netmore etablerar LoRaWAN i Polen

28 mars 2023, ECN, som samägs av Netmore och Netmores huvudägare Polar Structure, startar ett joint venture-bolag med polska LoRaWAN-aktören Netemer...

Läs mer

Stockholm Exergi och Polar Capacity satsar på batteriparker i Stockholm – 20 MW tillförs redan i år

14 mars 2023, Elförsörjningen i Stockholm har stora utmaningar och redan i dag är det ett mycket ansträngt läge med tilltagande effektbrist. För att m...

Läs mer

Karriär

Letar du nytt?

Vi letar ständigt efter nya talanger och tar gärna emot ansökningar från erfarna och intresserade personer som delar våra värderingar och ambitioner. Läs mer om våra lediga tjänster nedan.

Läs mer