Energiteknikföretag för optimering av energidistribution

Investeringsdatum: Q2 2021
Sektor: Energi
Noterad: Nasdaq First North Growth Market

Ngenic erbjuder en plattform för det smarta hemmet med bland annat digitaliserade energitjänster för konsumenter, fastighetsägare och energibolag.

Systemen och produkterna möjliggör en mer kostnadseffektiv användning av befintlig infrastruktur i el- och fjärrvärmenätet.

Läs mer på Ngenics hemsida:

ngenic.se