Polar Capacity erbjuder lokala lösningar på effektbristen

Infrastrukturbolaget Polar Structure förvärvar 80 procent av Effektbolaget i Sverige AB genom en nyemission. Samtidigt byter bolaget namn till Polar Capacity AB, en nationell effektoperatör som erbjuder industrier och kommuner nya möjligheter att hantera obalansen i energisystemet genom lokala lösningar för effektförsörjning, balansering och stödtjänster.

– Investeringen i Polar Capacity är en viktig pusselbit i vår ambition att bygga ett ekosystem av hållbara helhetslösningar för en positiv samhällsomvandling. Att kunna erbjuda lokala lösningar för att möta effektbrist gör att kommuner och företag kan växa både billigare och snabbare än om de tvingas vänta på nationella lösningar såsom utbyggnad av högspänningsledningar. Vi är beredda att investera ett antal miljarder i detta, säger Tobias Emanuelsson, vd på Polar Structure.

Polar Capacity är grundat av ett team med lång erfarenhet från såväl affärsutveckling och strategi som exekutiva roller och styrelsearbete i svenska och internationella energibolag.

Bolagets vd Patrik Nilsson har arbetat på Vattenfall och Fortum samt bland annat varit vd för Knowit, Sustainable Innovation och Kamstrup. Fredrik Karlsson, strategi & samhällskontakter, har suttit i divisionsledningen for Fortums Generationdivision och arbetat som energikonsult på WSP. I styrelsen sitter även bland annat Nils Nygren, tidigare vd för Stockholm Elnät AB och styrelseordförande för NordPool Spot och Peter Nygårds, rådgivare och styrelseproffs med bakgrund som bland annat statssekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, senior vice president i Swedbank, styrelseledamot Vattenfall, Saab och 4:e och 5:e AP-fonderna samt ordförande i statliga fjärrvärmeutredningen.

Idén med det nya bolaget vilar på insikten att de stora förändringarna på energimarknaden ökar behovet av nya samverkansmodeller.

– Energisystemet kommer i allt högre utsträckning att bygga på intermittenta kraftslag samtidigt som efterfrågan ökar när industrier och transporter elektrifieras. Detta leder till att volatiliteten ökar, vilket skapar ett växande behov av lösningar som tar hänsyn till lokala behov och förutsättningar, säger Patrik Nilsson, vd Polar Capacity.

Polar Capacity kommer att samarbeta med kommunala energibolag och energiintensiva industrier för att skapa lösningar för att tillföra och hantera effekt till kunder och områden som stött på hinder i dagens energisystem.

– Vi har redan avsiktsförklaringar och pågående dialoger med flera lokala energibolag och ett antal energiintensiva aktörer om skräddarsydda lösningar för deras behov. Genom vår unika samarbetsmodell ger vi också kommunerna större rådighet om industrietableringar och bostadsbyggande, berättar Patrik Nilsson, vd Polar Capacity.

EY har varit finansiell rådgivare i transaktionen och kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med Polar Capacity i det kommande arbetet med förvärv, investeringar och finansiering.

– Polar Capacity är en spännande ny spelare i en nisch som skapas och växer fort till följd av energiomvandlingen. Med tanke på det vi sett under processen så ser vi fram emot att hjälpa Polar Capacity växa de närmaste åren. säger Niclas Boberg, partner och nordiskt ansvarig för M&A rådgivning i energisektorn på EY.

Om Polar Capacity

Polar Capacity är en effektoperatör som hanterar och investerar i lokal effektbalans för industrier, kommuner och lokala energibolag. Våra fokusområden är balansering, lagring och tillförsel. Genom att tillföra effekt och energi på lokal nivå skapar vi möjligheter för företag och samhällen att växa och utveckla Sverige som en modern och hållbar industrination.

Läs mer på www.polarcapacity.se

Om Polar Structure

Polar Structure utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett mer uthålligt och hållbart samhälle. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon. Polar Structure har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet och är verksamma inom järnväg, logistik, batterilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.

Mer information om Polar Structure finns på www.polarstructure.se

All news

Related posts

Netmore Group and ECN Expands LoRaWAN Network to Portugal

Netmore's network company European Connectivity Networks (ECN), co-owned with the infrastructure company Polar Structure, has announced a strategic jo...

Read more

Swedish tech startup ClimateView raises €14m to help cities close the €4.1T climate finance gap

13.06.2023 STOCKHOLM ClimateView, the Swedish climate action technology company, today announced the close of a €14 million funding round, despite...

Read more

Netmore expands LoRaWAN network in Poland

March 30th 2023, ECN, a company jointly owned by Netmore and Netmore’s main owner Polar Structure, is set to launch a joint venture with Netemera,...

Read more

Career

Team up?

To support our growth, we are constantly looking for the best talents that share our values and ambitions. Follow the link below to see all our current job openings.

Join us