Polar Capacity erbjuder lokala lösningar på effektbristen

Infrastrukturbolaget Polar Structure förvärvar 80 procent av Effektbolaget i Sverige AB genom en nyemission. Samtidigt byter bolaget namn till Polar Capacity AB, en nationell effektoperatör som erbjuder industrier och kommuner nya möjligheter att hantera obalansen i energisystemet genom lokala lösningar för effektförsörjning, balansering och stödtjänster.

– Investeringen i Polar Capacity är en viktig pusselbit i vår ambition att bygga ett ekosystem av hållbara helhetslösningar för en positiv samhällsomvandling. Att kunna erbjuda lokala lösningar för att möta effektbrist gör att kommuner och företag kan växa både billigare och snabbare än om de tvingas vänta på nationella lösningar såsom utbyggnad av högspänningsledningar. Vi är beredda att investera ett antal miljarder i detta, säger Tobias Emanuelsson, vd på Polar Structure.

Polar Capacity är grundat av ett team med lång erfarenhet från såväl affärsutveckling och strategi som exekutiva roller och styrelsearbete i svenska och internationella energibolag.

Bolagets vd Patrik Nilsson har arbetat på Vattenfall och Fortum samt bland annat varit vd för Knowit, Sustainable Innovation och Kamstrup. Fredrik Karlsson, strategi & samhällskontakter, har suttit i divisionsledningen for Fortums Generationdivision och arbetat som energikonsult på WSP. I styrelsen sitter även bland annat Nils Nygren, tidigare vd för Stockholm Elnät AB och styrelseordförande för NordPool Spot och Peter Nygårds, rådgivare och styrelseproffs med bakgrund som bland annat statssekreterare i Näringsdepartementet, VD i SKB, senior vice president i Swedbank, styrelseledamot Vattenfall, Saab och 4:e och 5:e AP-fonderna samt ordförande i statliga fjärrvärmeutredningen.

Idén med det nya bolaget vilar på insikten att de stora förändringarna på energimarknaden ökar behovet av nya samverkansmodeller.

– Energisystemet kommer i allt högre utsträckning att bygga på intermittenta kraftslag samtidigt som efterfrågan ökar när industrier och transporter elektrifieras. Detta leder till att volatiliteten ökar, vilket skapar ett växande behov av lösningar som tar hänsyn till lokala behov och förutsättningar, säger Patrik Nilsson, vd Polar Capacity.

Polar Capacity kommer att samarbeta med kommunala energibolag och energiintensiva industrier för att skapa lösningar för att tillföra och hantera effekt till kunder och områden som stött på hinder i dagens energisystem.

– Vi har redan avsiktsförklaringar och pågående dialoger med flera lokala energibolag och ett antal energiintensiva aktörer om skräddarsydda lösningar för deras behov. Genom vår unika samarbetsmodell ger vi också kommunerna större rådighet om industrietableringar och bostadsbyggande, berättar Patrik Nilsson, vd Polar Capacity.

EY har varit finansiell rådgivare i transaktionen och kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med Polar Capacity i det kommande arbetet med förvärv, investeringar och finansiering.

– Polar Capacity är en spännande ny spelare i en nisch som skapas och växer fort till följd av energiomvandlingen. Med tanke på det vi sett under processen så ser vi fram emot att hjälpa Polar Capacity växa de närmaste åren. säger Niclas Boberg, partner och nordiskt ansvarig för M&A rådgivning i energisektorn på EY.

Om Polar Capacity

Polar Capacity är en effektoperatör som hanterar och investerar i lokal effektbalans för industrier, kommuner och lokala energibolag. Våra fokusområden är balansering, lagring och tillförsel. Genom att tillföra effekt och energi på lokal nivå skapar vi möjligheter för företag och samhällen att växa och utveckla Sverige som en modern och hållbar industrination.

Läs mer på www.polarcapacity.se

Om Polar Structure

Polar Structure utvecklar och äger infrastruktur som bidrar till ett mer uthålligt och hållbart samhälle. Vi möjliggör omställningen, både idag och imorgon. Polar Structure har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet och är verksamma inom järnväg, logistik, batterilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.

Mer information om Polar Structure finns på www.polarstructure.se

All news

Related posts

Building for the future: Polar Structure’s commitment to net-zero infrastructure with Cemvision

With an estimated 75% of the necessary global infrastructure for 2050 yet to be constructed, Polar Structure is proud to announce our renewed investme...

Read more

Netmore Group Expands into North America with the Acquisition of LoRaWAN Network Operator Senet, Inc.

February 7, 2024 LoRaWAN Network Operator Netmore Group, announces global expansion through the acquisition of Senet, Inc. This acquisition positio...

Read more

Polar Capacity and Mälarenergi announces cooperation

November 27, 2023 On Monday, the collaboration between Polar Capacity and Mälarenergi was announced with the aim of jointly investigating the condi...

Read more

Get updates

Join our mailing list for the latest updates and insights from across the Polar Structure ecosystem.

By signing up, you will receive updates directly from our Cision News page, ensuring you’re always in the loop with the latest developments.

You can read more about how Cision process personal data here.