Driver den gröna och digitala omställningen inom energisektorn "As-a-Service"

Polar Energy Solutions driver den gröna och digitala omställningen inom energisektorn med fokus på långsiktigt ägande av infrastrukturrelaterade tillgångar och företag i hela Europa.

Vi ser ett växande problem med dagens svenska energinät med flaskhalsar i distribution och stora effektproblem. Idag har vi ett nettoöverskott av el i Sverige som vi exporterar, men vi har stora effektproblem vid vissa tider på dygnet, där distributionsnätet har blivit ett hinder för framtida BNP-tillväxt. Som ett resultat av detta växer ett nytt decentraliserat energinät fram som ett komplement till nätet.

Det innebär att man med stora effekt- och distributionsproblem går från centraliserade energinätsystem till decentraliserade förnybara energisystem med batterilagring. Sådana alternativa lösningar behövs för att säkerställa tillförlitlighet framöver.

Polar Energy Solutions är ett företag grundat av Polar Structure som driver den gröna och digitala omställningen inom energisektorn ”As-a-Service”.

Investeringsområden

Förnybara energikällor

 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Geotermisk energi
 • Vågenergi ’Wave power’
 • Etc.

Energilagring

 • Batteri
 • Vätgas
 • Termisk energilagring
 • Etc.

EV-laddning

 • DC snabbladdning
 • AC snabbladdning

Energioptimering

 • AI/ML
 • Mjukvara
 • Systemstöd och teknik
 • Etc.

Polar Energy Solutions har partners inom respektive undersektor

med tydliga synergier och roller i erbjudandet

Energy-as-a-Service

är ett unikt och samlat erbjudande under Polar Energy Solutions. Ett erbjudande som kan bidra till ett mer robust elsystem, grön och billigare finansiering, stor intäktspotential på växande marknader, där erbjudandet skapar incitament för alla inblandade parter.

Incitament för fastighetsägare

 • Grön profil
 • Billigare finansiering
 • Möjlighet till nya intäktsströmmar
 • Ökad värdering av fastighetsportföljen

Incitament för hyresgäster

 • Grön profil
 • Billigare finansiering
 • Stabilt kostnadsneutralt elpris över tid (energiköpsavtal, PPA)
 • Ökad komfort / effektivitet

Kontakt

Karim Sahibzada

Grundare

Vill du veta mer om vårt erbjudande inom Polar Energy Solutions?
Kontakta gärna Karim:

karim@polarstructure.se